След Търговския регистър и Имотният регистър ще информира със SMS

През м. февруари 2013г. Войском реализира SMS оповестяването за Имотния регистър.

Войском реализира успешно и в срок всички изисквани модификации, в резултат на което на 13.02.2013г. Агенция по вписванията пусна услугата: SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията ( Имотен регистър)”.

„Гражданите ще бъдат уведомявани за всеки случай, в който бъде направено вписване, с което се прави промяна на собствеността на техен имот. Това означава, че ще приключат случаите, в които се правят по няколко последователни сделки с имоти, а собствениците разбират след години“, коментира министър Диана Ковачева.

Услугата е достъпна за клиенти на адрес http://sms-imot.registryagency.bg/