За някои държавни и обществени институции може да е от решаващо значение да разполагат със системи и решения за известяване, които да предупреждават обществеността за опасни ситуации.

ЛИНК предлага решения, които правят възможно изпращането на сигнали и съобщения до географски обхват на приемници. Тези решения са извънредно полезни в случай на необходимост от изпращане на известия в кризисни ситуации и спешни случай, но също така, когато е необходимо да бъде изпратена информация за временно спиране на водоснабдяване, изтичане на газ или затворени пътища в района.

В допълнение към решенията за ефективно известяване ние предлагаме на училищата съвременни начини за поддържане на връзка с учениците и техните родители им, което спестява време и улеснява предаването на информация за болести, информиране за екскурзии или училищни експедиции, на които е необходимо да се обърне специално внимание.

Библиотеките могат да предоставят информация за книги, които вече са в наличност, обществото може да бъде информирано, че техният строителен казус е бил разгледан идр.

Повечето хора носят телефона си с тях през целия ден, възползвайте се от възможността да използвате най-ефективния начин да им доставите Вашата информация.

 

Решения


Най-бързият начин да влезете в системите си Идентифицирането е важно! Последните проучвания потвърждават, че повечето хора ценят мобилния си телефон повече от портфейла си. Следователно използването на мобилния телефон за проверка се е превърнало в ефективен инструмент за голям брой индустрии. Решенията на LINK Mobility за проверка са интегрирани с огромен брой вътрешни системи, например,… Прочети повече »


Винаги работете с актуализирани данни! Всяка CRM система днес трябва да се съсредоточи върху мобилността. LINK Mobility може да помогне на бизнеса Ви с мобилно решение за Вашата CRM система, като Ви съдейства да опознаете и разберете по-добре потребителите на Вашия бизнес. Ако използвате глобален доставчик на услуги за вашия CRM, LINK може да осигури… Прочети повече »


Опростете процеса на проверка и елиминирайте необходимостта от документи Мобилният билет е услуга, която намира все-по голямо приложение. В съвремието обществото и пътуващите се надяват да имат възможност да използват мобилните билети като алтернатива на хартиените. За да могат клиентите Ви да използват мобилни билети, ще Ви е необходимо решение, което отчита в реално време… Прочети повече »