Бъдете подготвени за непредвидени събития

Понякога може да е от решаващо значение да се уведоми част от населението за непредвидени събития, като например нуждата от евакуиране на район поради изтичане на газ, терористични заплахи или опасност от лавини, наводнения и т.н.

Системите за предупреждение могат да се използват и за информиране на гражданите на някои области за планирани събития. В случай на спиране на водоснабдяването за няколко часа или при планирано прекъсване на електрозахранването в даден район, ще спестите много време и телефонни разговори, ако информирате абонатите си предварително.

Обърнете се към нашите консултанти за съдействие.