Управлявайте събитията си ефективно

Когато организирате събитие, важно е да имате вътрешни и външни комуникационни канали, които работят незабавно.

LINK може да предостави решения за регистрации, регистрация при влизане, вътрешни и външни актуализации в случай на промени в графици, както и услуги за гласуване и предоставяне на обратна връзка за събитието.

Можете, също така, да контролирате потока от хора за Вашето събитие, като изпращате SMS съобщения, чрез които може да информирате участниците относно актуален график и местоположение на конкретни дейности, част от Вашето събитие.