Опростете процеса на проверка и елиминирайте необходимостта от документи

Мобилният билет е услуга, която намира все-по голямо приложение.

В съвремието обществото и пътуващите се надяват да имат възможност да използват мобилните билети като алтернатива на хартиените.

За да могат клиентите Ви да използват мобилни билети, ще Ви е необходимо решение, което отчита в реално време движението на продажбите и платежния поток.

Решенията за мобилни билети са много лесни за проверка. Днес всеки носи мобилния си телефон по всяко време и регистрацията, и проверката се извършват безпроблемно, което предотвратява множество административни проблеми.