Bæredygtighed i 2022: Hvad det betyder for LINK

author
Edee Carey2022-05-24

Virksomheders sociale ansvar er afgørende for langsigtet succes. Som en førende global aktør inden for Communications Platform as a Service (CPaaS) med aktiviteter i mere end 19 lande er vi opmærksomme på forskellige kulturer og værdier samt på overholdelse af lokale love og regler. Vi erkender, at vi har et ansvar, der går på tværs af politiske og geografiske grænser.

I vores forretningsaktiviteter er vi forpligtet til at handle ansvarligt, ikke kun i den måde, vi arbejder med vores kunder på, men også ved at støtte vores medarbejdere, styre vores indvirkning på miljøet og bidrage til de samfund, hvor vi arbejder.

Endnu et skridt på vores rejse i retning af bæredygtighed

For at styrke vores indsats og bedre udnytte vores ressourcer og muligheder for at bidrage positivt til globale udfordringer har LINK udpeget en bæredygtighedsspecialist, Karishma Wanvari, i vores globale team.

I denne rolle vil Climate Action stå i centrum, da dette var det initiativ, som en af vores vigtigste interessenter stemte om: vores medarbejdere (LINKers) i 2021.

Karishma Wanvari LINK Mobility Sustainability

Karishma Wanvari, Sustainability Specialist hos LINK Mobility Group

Vores engagement i UNGC

sustainability LINK Mobility UNGC

Sidste år bekræftede LINK sit engagement i at integrere de ti principper i FN's Global Compact i sine aktiviteter ved at blive underskriver. I overensstemmelse med UN Global Compact, LINK er forpligtet til at gøre løbende fremskridt på de fire fokusområder: Korruptionsbekæmpelse, menneskerettigheder, miljø og arbejdskraft.

Sustainability SDGs LINK Mobility

Vores medarbejdere: Nøglen til at skabe forandring

Hos LINK anerkender vi, at mennesker er vores største aktiv. Vores medarbejdere udfordres og får mulighed for at vokse sammen med vores virksomhed. Vi fremmer en kultur af ekspertise, personlig udvikling, mangfoldighed og integration, som tiltrækker og fastholder en arbejdsstyrke af høj kvalitet.

Vores medarbejderfokuserede tilgang fremmer samarbejde, innovation, fælles viden og lige muligheder for alle. Vi opnår dette ved at søge at skabe et arbejdsmiljø, der værdsætter mangfoldighed i tankegangen og tilbyder fordele, der støtter medarbejderne og deres familier.

Vores bæredygtighedsstyring

Inden for LINK er bæredygtighedsstyringen placeret hos et team bestående af ledende forretningsledere fra hele virksomheden.

Gruppens mandat er at:

  • føre tilsyn med alle virksomhedens bæredygtighedsaktiviteter og -spørgsmål

  • Overvåge og tilskynde til overholdelse af politikker og regler på virksomhedsniveau.

  • videreudvikle virksomhedens ressourcer for at lette integrationen af bæredygtighed

  • Rådgive om udviklingen af vores strategier for bæredygtighedsløsninger

  • føre tilsyn med vores engagement i eksterne og interne initiativer

"Vi ved, at bæredygtighed spiller en afgørende rolle for at opnå langsigtet succes, når LINK fortsætter som en førende CPaaS-virksomhed. Vores ansvar er både over for interessenter og over for de kunder, som vores teams aktivt arbejder sammen med. Ved at arbejde sammen kan vi skabe meningsfulde ændringer i branchen, samtidig med at vi styrker vores bundlinje." - Thomas Berge, Interim CEO hos LINK Mobility Group

Vores fremgangsmåde: Mennesker, Planet, Profit

Vores virksomhed forstår, at bæredygtighed fortsat udvikler sig og modnes. Vi er forpligtet til at opretholde en åben dialog med vores kunder, aktionærer, medarbejdere, branchegrupper og andre relevante parter, da vi forsøger at opfylde deres forventninger og holde fast i vores værdier som en samvittighedsfuld global leverandør inden for CPaaS.