Fundraising Marketing Automation - Sådan forbedres donationsrejsen

Fundraising Marketing Automation
author
Theodor Nørgaard2023-02-28

Fundraising Marketing Automation kan være svaret på dine bønner! Alle dine donorer gennemgår en donationsrejse med din organisation - uanset om de er loyale donorer, førstegangsdonorer eller nyhedsbrevsabonnenter, der endnu ikke har doneret, har de et forhold til og en oplevelse af din organisation. For at optimere denne rejse og forbedre oplevelsen har du brug for en plan for, hvordan du kan vise dit engagement og inspirere dine donorer og støtter, så du kan styrke forholdet og loyaliteten, samt forsat kunne støtte det gode formål. I denne guide fortæller vi dig mere om Fundraising Marketing Automation - hvorfor du bør bruge automatisering af markedsføring, kommunikation og drive fordel af den data, du har på dine donorer og støtter, hvordan du kan øge engagementet og få din organisation til at vokse!

Personalisering af kommunikation gennem Marketing Automation til Fundraising organisationer

At give donationer er meget personligt, så dine donorer fortjener et personligt svar fra din organisation. Donorer fortsætter med at give, når de føler en personlig forbindelse og tillid til en organisation, der viser, at deres støtte går til den rigtige sag. Ved at arbejde med Marketing Automation for at holde dine donorer opdateret med personligt og relevant indhold kan du opbygge tillid til din organisation og opbygge stærke relationer, der holder i længere tid. Derudover kan du skabe en mere effektiv kundekommunikation, så du sparer tid til andre opgaver.

Hvad er Marketing Automation?

Marketing Automation er en proces, der kan hjælpe din organisation med at blive mere produktiv og præcis i kommunikation og informationsdelingen gennem en dedikeret platform. Kort sagt giver Fundraising Marketing Automation mulighed for personlig og omkostningseffektiv kommunikation. Ved hjælp af tilgængelige data kan du kommunikere med dine eksisterende donorer og leads baseret på, hvor de befinder sig i deres donationsrejse, samt de interaktioner, de har haft med din organisation. Når en lead eller donor foretager en handling, eksempelvis afgiver sin første støtte, kan et Marketing Automation Flow drevet via SMS, Email, app eller en kombination af begge aktiveres og køre i et forudbestemt tidsinterval med personaliseret indhold, baseret på adfærd, historik og det projekt, der støttes.

Fundraising Marketing Automation

Der er mange fordele ved at bruge Marketing Automation til fundraising organisationer. Det forbedrer din overordnede arbejdsgang, hjælper dig med at holde kontakten med eksisterende og potentielle donorer og sikrer, at du når ud til den rigtige person på det rigtige tidspunkt baseret på tidligere interaktioner med mellem donorer og organisation.

Læs også, hvordan vi hjælper Kræftens Bekæmpelse med SMS Donationer til blandt andet Knæk Cancer i artiklen LINK Mobility som drivkraft for Knæk Cancer-indsamlingen!

Fundraising Marketing Automation forbedrer donationsrejsen

En forbedret donationsrejse kan gavne dit team på flere måder: Det forbedrer dit teams produktivitet, forbedrer donorkommunikationen og styrker i sidste ende din organisations effekt.

Med Fundraising Marketing Automation kan du automatisere, effektivisere og strømline dine marketingaktiviteter på tværs af flere kanaler. Segmentere dine kontaktlister for at optimere, personaliserer og tilpasse donationsrejsen.

Automatisere SMS udsendelser for at takke donorer, når de yder et bidrag via eksempelvis SMS donation, og oprette tidsbestemte udløsere for at tilskynde førstegangsdonorer til at blive månedlige donorer med mailudsendelser.

Anvendelsesmulighederne er mange og kan på mange måder bidrage til en mere produktiv arbejdsgang, præcis kommunikation og en forbedret rate af donationer.

Fundraising Marketing Automation

Ved at implementere en strategi med flere digitale kanaler kan du nå dine donorer på den kanal, de bruger, og samtidig styrke forholdet til dem. Det kan være en udfordring at administrere flere kanaler - sociale medier, Email, SMS, app, websted med flere. Med vores platform, MarketingPlatform kan du kombinere alle disse kanaler i ét interface, hvilket gør det nemmere at orkestrere alle dine kommunikationskanaler og få mest muligt ud af din data og dine initiativer.

Ved at segmentere din donorliste for at filtrere donorer i relevante grupper og kategorier forbedres kvaliteten og timingen af din kommunikation, hvilket i sidste ende betyder, at du kan skabe et højere donorengagement. Ved hjælp af dine tilgængelige data og segmentering kan du sikre, at du når ud til den rigtige person, baseret på det rigtige donationsformål, med det rigtige budskab, på det rigtige tidspunkt. Dette bidrager til at øge konverteringen og donationerne til de gode formål.

5 succesfulde strategier for Fundraising Marketing Automation, der forbedrer resultater

Målet med din strategi bør være at øge antallet af donationer. For at gøre det skal du vide, hvad dine donorer ønsker at høre, på hvilket tidspunkt, så du kan få dem til at handle. Ved at identificere de forskellige faser i donors rejse og tilpasse kommunikationen efter, hvor de befinder sig, kan du kommunikere relevante budskaber til dine donorer på det rigtige tidspunkt.

Lederne i fundraisingbranchen siger, at websteder og kampagner er to af de vigtigste kilder til rekruttering af nye donorer. Ved at kombinere og automatisere kommunikation på tværs af sociale medier, Email og SMS for at nå den rette person på det rette tidspunkt kan du tiltrække flere besøgende til dit websted og skabe gode muligheder for øget konvertering.

Husk, at al kommunikation ikke behøver at omfatte opfordringer til donationer, men at fokus bør være på at uddanne dine donorer om dit arbejde og tilbyde indhold, der er af værdi for dem, baseret på deres præferencer, historik og donationsformål. I en undersøgelse foretaget af GivaSverige og PwC (2022) angav donorer, at de vigtigste faktorer for dem langt hen ad vejen er, at organisationen er åben og gennemsigtig omkring sit arbejde og viser, hvordan ens personlige donationer samt andre donorers donationer anvendes. Når du udformer din kommunikationsstrategi, bør du stille spørgsmål som eksempelvis:

  • Hvorfor fortsætter donorerne med at donere til os?

  • Hvordan kan vi på baggrund heraf fortsætte med at bygge videre på det eksisterende forhold?

Dette kan betyde at kommunikere omkring jeres vision, hvad jeres primære mission er, hvad jeres formål og virkning er, og hvad I opnår i løbet af specifikke kampagner eller perioder.

1. Velkommen til nye nyhedsbrevsabonnenter

Når du får nye nyhedsbrevsabonnenter, som endnu ikke er donorer, har du en god mulighed for at begynde at opbygge dit forhold og konvertere deres interesse til handling.

De har allerede vist interesse for din organisation og dine projekter, så sørg for at udnytte denne mulighed ved at byde dem velkommen og fremhæve din organisations mission og effekt for at skabe og styrke engagementet med din organisation.

Vent ikke uger eller måneder med at sende et nyhedsbrev ud, sørg for at skabe engagement med det samme!

Fundraising Marketing Automation

2. Velkomstflow for førstegangsdonorer

Når en ny donor har givet et bidrag for første gang, er det vigtigt at fortsætte med at opbygge og pleje det nye forhold. Hvis du fejler i denne opgave, er der stor risiko for, at du ikke får den oprindelige investering, som du har foretaget for at konvertere donoren, ind igen.

Med andre ord er det vigtigt at begynde at opbygge et forhold lige efter den første donation, hvis du ønsker at øge dine fundraisingindtægter over tid. Fundraising Marketing Automation sørger for, at al dette foregår automatisk - du skal plot designe velkomstflowet og MarketingPlatform klarer resten!

Fundraising Marketing Automation

Indled donationsrejsen med en personlig hilsen, der kvitterer for donationen med et "tak for din donation". Bekræft donorens valg om at støtte din organisation, og informer dem om, hvad de kan forvente af jeres fremtidige forhold. På denne måde kan du opbygge tillid og få samtykke til at fortsætte kommunikationen.

3. Transformér engangsdonorer til månedlige donorer

Når du har budt dine nye førstegangsdonorer velkommen, kan du bruge Fundraising Marketing Automation til fortsat at inspirere og bygge videre på forholdet for at konvertere dem til månedlige donorer. Her kan du eksempelvis bruge LeadScoring til at bestemme, hvem der er mest tilbøjelige til at konvertere.

LeadScoring giver dig mulighed for nemmere at identificere de donorer, der har engageret sig i dine tidligere udsendelser og aktiviteter, altså dem, som har åbnet din Emails eller SMS'er, klikket på links og så videre.

Fundraising Marketing Automation

Skab incitament for at blive månedlige donorer ved at inspirere dem med relevant indhold og videoer om dit arbejde og om, så de kan se bidraget komme til live!

Del interessante rapporter, historier eller andet indhold, der kan være af værdi for modtageren.

4. Tak månedlige donorer hver måned

Automatisér en strøm af tilbagevendende udsendelser til dine månedlige donorer hver måned. Vis din taknemmelighed over for dine månedlige donorer ved at informere dem om, hvad deres donationer bidrager med, og ved at opdatere dem om, hvad der sker i din organisation.

Opdater dem om, hvad deres donation har bidraget til over tid, og fortsæt med at give dem incitamenter for at øge loyaliteten. Dette er også en god mulighed for at lancere opgraderingskampagner for at øge de månedlige donationer.

Fundraising Marketing Automation

5. Genaktivere og geninddrage med Fundraising Marketing Automation

Hvis du klarer dig godt med de ovennævnte processer, vil du forhåbentlig ikke have for mange donorer, der går på afveje. Det er de første faser af donationsrejse, der bør være det største fokus - det er altid bedre at forebygge et problem end at skulle håndtere det efterfølgende!

Men der vil sandsynligvis altid være nogle, der er i fare for at forvilde sig væk fra din organisation, og det er godt at have en kommunikationsstrategi på plads for at fange dem i tide. Byg et genaktiverings Email Automation Flow, der kan hente det tabte tilbage.

Fundraising Marketing Automation

Når du har donorer, der ikke har doneret i lang tid, kan du reaktivere dem og skabe nyt engagement ved at minde dem om dit arbejde og om, hvorfor de donerede i første omgang. Informer donoren om det igangværende arbejde og den effekt, I har haft for nylig.

Hvis og når modtageren igen engagerer sig i dit indhold ved at læse, downloade dokumenter eller besøge dit websted, kan du udløse en anmodning om at foretage en ny donation.

Fundraising Marketing Automation

På den måde kan du nå dem på det rigtige tidspunkt, når de er mest tilbøjelige til at give en ny donation. Følg op med en undersøgelse for at spørge om deres præferencer, hvilke oplysninger donoren ønsker at se, og i hvilken kanal de ønsker det, så du kan skabe nyt engagement, opbygge tillid og genoplive relationen.

Kontakt os!

LINK Mobility hjælpe en lang række globale NGO'er og Fundraising organisationer på verdensplan. Kontakt os eller book et videomøde med en af vores danske medarbejdere, og se hvordan vores kanaler og platforme kan hjælpe dig!

LINK Image

LINK Mobility er Europas førende leverandør inden for mobilkommunikation med speciale i Messaging, Marketing Automation, SMS Gateway, digitale tjenester og intelligent brug af data. LINK er noteret på Oslo Børs, se vores Investor Relations her.