Privatliv

EU har besluttet at ændre forordningen om beskyttelse af persondata med indførelsen af den generelle persondataforordning (GDPR). Forordningerne træder i kraft fra den 25. maj 2018.

Hos LINK bifalder vi de ændringer, der er fremsat af GDPR og vi anerkender vores ansvar som behandler af personlige data. Det er vores højeste prioritet, at holde personoplysninger sikre, og at overholde gældende telco- og dataregulativer i de lande, hvor vi opererer.

 

 

Databehandleraftale

Download vores eksempel på Data Processing Agreement som PDF (EN) Download Databehandleraftale

Databeskyttelsespolitik

Download our Privacy Notice as a PDF document (EN) Download PDF

Ofte stillede spørgsmål omkring GDPR

Spørgsmål: Hvordan sikres persondata?

Svar: Kun autoriseret personale hos LINK har adgang til persondata. Dataansvarlig vil blive forsynet med legitimationsoplysninger til at administrere egne data. LINK netværk er beskyttet af firewalls, og alle data krypteres i transit.

Spørgsmål: Er alle persondata gemt i EU/EØS?

Svar: Ja. Afhængig af produkt opbevares data enten i LINK-kontrollerede lokationer eller i anerkendte cloud-tjenester inden for EU/EØS.

Spørgsmål: Hvad er opbevaringstiden for persondata (hvor lang tid lagres data)?

Svar: LINK Mobility som databehandler: Opbevaringstiden er defineret af LINKs kunde (dataansvarlig) eller ved lov. Data slettes som instrueret af dataansvarlig.

Svar: LINK Mobility som dataansvarlig: Afhængig af produkt er opbevaringstiden defineret i kundeaftalen. Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og udøve sin ret til at blive glemt.

Spørgsmål: Deler LINK persondata med tredjepart?

Svar: LINK kan videregive persondata til tredjepartsleverandører og hostingpartnere, som udfører tjenester for LINK, for at disse kan levere de pågældende tjenester. Disse tredjepartsleverandører bruger kun persondata til de formål, hvormed data blev indsamlet, og for at kunne udføre deres tjenester for LINK. Forholdet til sådanne tredjepartsleverandører er underlagt en databehandlingsaftale (DPA). Udlevering af persondata til offentlige instanser kan forekomme, hvis og i det omfang dette kræves i henhold til gældende lov og regulativer.

Spørgsmål: Har LINK processer til håndtering af et potentielt brud på persondatasikkerhed?

Svar: Alle processer vedrørende håndtering af persondata dækkes af vores selskabsstyringssystem.

Spørgsmål: Hvad er formålet med behandlingen af persondata?

Svar: LINK Mobility som databehandler: Formål med og juridisk grundlag for behandling defineres af LINKs kunde (dataansvarlig) eller ved gældende lovgivning.

Svar: LINK Mobility som dataansvarlig: Afhængig af produktet er formål og juridisk grundlag defineret i kundeaftalen og LINK’s privatlivspolitik.

Spørgsmål: Er LINK i stand til at levere persondata som en datafil (fx excel, csv, xml osv.)?

Svar: Ja, vi kan levere en datafil med persondata på forespørgsel fra dataansvarlig (når LINK er databehandler) eller fra den registrerede (når LINK er dataansvarlig).

Spørgsmål: Er der truffet foranstaltninger med henblik på at etablere databeskyttelse gennem design (Privacy by Design)?

Svar: LINK har en informationssikkerhedspolitik som dækker databeskyttelse gennem design, og al personale er uddannet i databeskyttelse gennem design og standard.

Spørgsmål: Har LINK Mobility databehandlingsaftaler (DPA) med alle underbehandlere?

Svar: LINK er i gang med at underskrive DPA med alle underbehandlere, som benyttes af LINK, med den hensigt, at denne proces vil være gennemført inden 25. maj 2018. En liste over underbehandlere vil være tilgængelig for LINK-kunder.

Spørgsmål: Har LINK Mobility en databeskyttelsesansvarlig (DPO)?

Svar: Ja, LINK Mobility har en databeskyttelsesansvarlig registreret af den norske databeskyttelses myndighed.

Go to top