feedback trans

feedutstrans

ReAct

Vil du også blive bedre og bedre til service?

 

Feedback er en komplett løsning for bedrifter og organisasjoner
som ønsker å måle hvor tilfreds kunder er med deres service/leveranser
 
Systemet består av en webløsning hvor en kan se rapporter og gjøre oppsett, samt et API som kunden kan benytte for å trigge en
kundeundersøkelse.
 
Denne løsningen er perfekt for bedrifter som har call-center eller kundesenter som besvarer henvendelser og yter kundeservice.  Med dette produktet er  integrert i bedriftens telefoniløsning, kan kundekonsulent sende ut en fornøydhetsundersøkelse umiddelbart, kun ved hjelp av et tastetrykk.
 
Ved å benytte seg av denne løsningen vil dette gir mulighet for fritekst svar, dersom det er ønskelig at mottaker av undersøkelsen skal gi mer utfyllende tilbakemeldinger.
 

Funktioner i ReAct

  • API for integration med it-systemer som telefoni- og CRM systemer
  • Enkelt platform til opsætning af undersøgelser
  • Mulighed for eksport af statistikker til Excel
  • Benchmark forskellige afdelinger mod 
    hinnanden. 
  • Sammenlign din egen karakter med kundens

 

 

 

 

 

Feedback er den perfekte løsning til:

Alle typer virksomheder der ønsker få

kundernes umiddelbare mening om

det produkt eller den service de netop

har modtaget.