Published on 2024-05-24

Innofactor x LINK Mobility

Innofactor ja LINK Mobility ovat lähteneet yhteistyöhön auttaakseen pohjoismaisia organisaatioita luomaan asiakkailleen entistä sujuvampia palvelupolkuja ja tietoturvallista mobiiliviestintää.

Palvele asiakkaitasi heidän suosimissaan viestintäkanavissa

Kuluttajat ovat nykypäivänä valtavan viesti- ja ärsyketulvan edessä ja samalla organisaatiot haluavat tavoittaa asiakkaat omalla viestillään mahdollisimman nopeasti. Perinteisesti asiakaspalvelukanavina luotetaan sähköpostiin ja puhelimeen. Ovatko nämä kuitenkaan niitä kanavia, joissa jokainen asiakas haluaisi asioida?

Asiakkaat odottavat, että yritykset viestivät reaaliaikaisesti ja pitävät huolen tärkeiden asiakkassuhteeseen liittyvien asioiden muistamisesta ja ilmoittavat niistä hyvissä ajoin.

Tutkimusten mukaan valtaosa kuluttajista haluaisi asioida yritysten kanssa helposti ja vaivattomasti puhelimellaan, ilman soittamisen vaivaa. Sähköposti ja puhelin ovatkin asiakaspalvelukanavina toisinaan hitaita sekä vaativat paljon myös asiakaspalvelijan aikaa ja resursseja. Panostus itsepalvelukanaviin ja monikanavaiseen viestintään siis kannattaa.

Toteuta tietoturvallista ja tavoittavaa asiakasviestintää

Tietoturvallinen, personoitu ja oikea-aikainen asiakasviestintä onkin hyvän palvelun kulmakivi. Kun eri kanavien kautta saapuvien viestien määrä kasvaa, tulee organisaatioiden toimittaa tärkeä info asiakkailleen parhaiten tavoittavaa kanavaa pitkin – tämä onnistuu tehokkaasti tekstiviestillä.

Uuden asiointikanavan käyttöönotto ei tarvitse olla työläs tai suuri investointi. Useimmiten tekstiviestikanavan saa saumattomasti integroitua yrityksen käytössä oleviin taustajärjestelmiin. Lisäksi monista taustajärjestelmistä löytyy jo valmis SMS-palveluntarjoajan integraatio, jolloin organisaatio voi ottaa SMS-palvelun käyttöön suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä.

Esimerkiksi kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää tekstiviestejä automatisoidakseen ja optimoidakseen omia digitaalisia prosessejaan, jotta kansalaiset saisivat entistä sujuvampaa palvelua. Tekstiviestin monipuoliset kyvykkyydet tehostavat asiointitilanteita esimerkiksi ilmoituksilla liittyen viisumien uusimiseen, henkilöllisyystodistuksen hakemiseen tai avioliiton rekisteröintiin. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja asiakaskokemus paranee varmasti.

Terveydenhuoltoalan yritykset ovat jo vuosia hyödyntäneet tekstiviestiä tehokkaana potilaat tavoittavana viestintäkanavana esimerkiksi ajanvarausviestinnässä, muistutuksissa ja itsepalveluilmoittautumisessa. Tekstiviestien avulla voidaan viestiä potilaille tärkeistä etapeista kunkin potilaan henkilökohtaiseen hoitopolkuun liittyen. Lisäksi yritys pääsee seuraamaan palveluketjun toimivuutta jopa reaaliajassa ja keräämään arvokasta asiakasdataa.

Muistutusviestien avulla yritykset voivat välttyä miljoonien eurojen tappioilta, kun peruuttamattomien aikojen määrä vähenee. Tarkoin ajoitetut muistutusviestit varatuista lääkäriajoista varmistavat sen, että tuleva tapahtuma pysyy asiakkaan mielessä eikä turhia unohduksia ja siitä seuraavia kustannuksia synny.

LINK & Microsoft

Olemme ainoa pohjoismainen SMS-palveluntarjoaja, jolla on natiivi integraatio Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmään. Tekstiviestien avulla organisaatiot voivat automatisoida viestintää eri palvelupolkuihin, parantaa asiakasuskollisuutta ja luoda saumattomia asiakaskokemuksia. Automatisaatio auttaa säästämään aikaa ja lisää toiminnan tehokkuutta vähentämällä manuaalisen viestinnän tarvetta, unohtamatta kuitenkaan räätälöityä asiakaskokemusta. Yritykset voivat myös halutessaan suojata tekstiviestejä lähettävän lähettäjänimensä, jotta viestinnästä saataisiin entistä turvallisempaa ja luotettavampaa.

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.