Tietosuoja

EU päätti muuttaa tietosuojalainsäädäntöään ottamalla käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR). Uusi asetus on voimassa alkaen 25. toukokuuta 2018.

Me LINKissa olemme tyytyväisiä GDPR:n tuomiin muutoksiin ja tiedostamme vastuumme henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen turvaaminen ja tietoliikennelakien noudattaminen on tärkein prioriteettimme kaikkialla, missä toimimme.

Data Processing Agreement

Download our example Data Processing Agreement as PDF (EN) Download DPA

Privacy Notice

Download our Privacy Notice as a PDF document (EN) Download PDF

Usein kysyttyjä kysymyksiä – GDPR

Onko LINKillä tietosuojavastaava (DPO)?

V: Kyllä, LINK Mobilityllä on Norjan tietosuojaviraston hyväksymä tietosuojavastaava.

Onko LINKillä tietojenkäsittelysopimukset (DPA) Alikäsitelijöidensä kanssa?

V: LINK Mobility solmii tietojenkäsittelysopimukset kaikkien Alikäsittelijöidensä kanssa 25.5.2018 mennessä. LINKin asiakkaiden saataville tulee lista Alikäsittelijöistä.

Onko sisäänrakennetun tietosuojan (Privacy by Design) luomiseksi tehty toimenpiteitä?

V: LINKillä on tietosuojakäytäntö, jonka olennaisena osana on sisäänrakennettu tietosuoja, ja kaikki työntekijämme ovat saaneet tietosuojakoulutuksen.

Voitteko toimittaa henkilötietoja tiedostona (esim. Excel, csv, xml jne…)?

V: Kyllä, voimme toimittaa henkilötietoja tiedostona Rekisterinpitäjän (kun LINK on Käsittelijä) tai Rekisteröidyn (kun LINK on Rekisterinpitäjä) pyynnöstä.

Miksi henkilötietoja käsitellään?

V: LINK Käsittelijänä – LINKin asiakas (Rekisterinpitäjä) tai lainsäädäntö määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja oikeudelliset perusteet.

V: Link Rekisterinpitäjänä – Tuotteesta ja palvelusta riippuen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset syyt määritellään asiakassopimuksessa ja LINKin tietosuojakäytännössä.

Onko LINKillä valmiita rutiineja mahdollisten henkilötietorikosten käsittelyyn?

V: Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rutiinit kuuluvat hallintojärjestelmämme piiriin.

Jaatteko henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa?

V: LINK saattaa luovuttaa henkilötietoja kolmannen osapuolen toimittajille ja palveluntarjoajille, palveluiden tarjoamisen varmistamiseksi. Nämä kolmannen osapuolen toimittajat käyttävät Henkilötietoja vain kerättyyn tarkoitukseen ja suorittaakseen palveluitaan LINKin suhteen. Suhteita näihin kolmannen osapuolen toimijoihin hallinnoi tietojenkäsittelysopimus (DPA). Henkilötietojen julkistaminen julkisyhteisöille voi tapahtua lain ja nykyisten määräysten edellyttämällä tavalla.

Mikä on henkilötietojen säilytysaika (kuinka kauan tietoja säilytetään)?

V: LINK Käsittelijänä – LINKin asiakas (Rekisterinpitäjä) tai lainsäädäntö määrittelee säilytysajan. Tiedot poistetaan Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

V: LINK Rekisterinpitäjänä – Tuotteesta ja palvelusta riippuen säilytysaika määritellään asiakassopimuksessa. Henkilö voi milloin vain peruuttaa henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn antamansa suostumuksen ja käyttää oikeutensa tulla unohdetuksi.

Säilytetäänkö kaikkia henkilötietoja EU ja ETA-maissa?

V: Kyllä. Tuotteesta ja palvelusta riippuen tietoja säilytetään joko LINKin hallinnoimissa tiloissa tai arvostetuissa pilvipalveluissa EU- ja ETA-maissa.

Miten henkilötiedot on turvattu?

V: Ainoastaan valtuutetuilla LINKin henkilökunnan jäsenillä on pääsy henkilötietoihin. Rekisterinpitäjällä on tunnukset omien tietojen ylläpitoon. Verkkoympäristöt on suojattu palomuureilla ja kaikki tiedonsiirrot tehdään salattuina.

Go to top