Den lille SMS-ordboken

Blir du forvirret av alle ord, uttrykk og forkortelser i SMS-markedsføring? Her har du hele listen!

 

2 Way – toveis tekstmeldinger. 

API – Application Programming Interface (et grensesnitt med integrering av systemintegrasjon). 

A2P – SMS sendt fra et program til en mobiltelefon. 

Bulk SMS – Vanlig SMS. Send til ubegrenset antall kontakter og grupper. (I motsetning til Premium SMS, se nedenfor) 

CPA – Tilgang til innholdsleverandør. Grensesnitt for betaling via SMS.

SMS Gateway – (Innen SMS er det) et system for sending av SMS. 

Mail2SMS – Mail konvertert til SMS. 

MO eller MO-SMS – Mobile Originated. Innkommende SMS. Meldingen kommer fra en mobiltelefon til systemet. 

MT eller MT-SMS – Mobile Terminated. Utgående SMS. Meldingen går fra systemet til en mobiltelefon. 

OTT –  Over the Top-services. For eksempel, Facebook Messenger. At du kan sende meldinger gjennom ulike typer apper.

Premium SMS – For å ta betalt for innkommende eller utgående SMS. 

Protokoll – Et språk som brukes når to systemer snakker med hverandre. 

RCS – Rich Communication Service. Gjør det mulig for andre medier enn tekst, slik at interaktivitet og samtale i sanntid blir mulig. 

SMPP – Short Message Peer-to-Peer. Protokoll mellom to enheter.

Opt in / Opt out – som er påmelding / avmelding i en applikasjon.

SSL / TLS – Kryptert kommunikasjonsprotokoll.

 SMS – Short Message Service

 

Go to top