Effektiviet i bemanningsplanen

SMS meldinger har økt effektiviteten i det norske helsevesenet. Mobile løsnigner integrert i software for ressurs-styring har vist seg å være ekstremt effektivt.

Amund Haldorsen i Gatsoft AS  er ikke i tvil om at tekstmeldinger har resultert i store ressursbesparinger og økt effektiviteten.i
I mange år har  Gatsoft integrert mobiltelefonen som et verktøy innenfor personell administrasjon.  Gatsoft er et av norges ledende  selskaper innen leveranse av software for personalstyring som vil forbedre effektiviteten for offentlig sektors administrasjon og organisasjon, delvis ved å redusere kostnader og ved å bistå til å optimalisere beslutninger.

Sterk erfaring

Gatsoft  har mange års erfaring i utvikling av brukervennlig programvare og leverer til store kunder både i Norge og utlandetl
LINK Mobility  Gatsofts leverandør av tjenester for SMS og mobile løsninger.

Nye muligheter

Amund Haldorsen i Gatsoft forteller at muligheten for benytte SMS i ressurshåndtering og til å avdekke tilgjengelighet til personell har åpnet helt nye muligheter. Ansatte kan bli innkalt eller forespurt om ekstra vakter i helsevesenet ved hjelp av tekstmeldinger.  Administrasjonen kan sortere tilgjengelig persinell basert på deres ferdigheter, kostnader eller spesielle ønsker i forhold til arbeidsoppgaver.  Dette gjør at man kan minimere behovet for tidskrevende telefonsamtaler. Bruken av 2-veis SMS gir velinformerte og oppdaterte medarbeidere og effektivisere planleggingsarbeid i forhold til å fylle arbeidslister. 

Skjermbilde 2015-09-04 kl. 14.36.52

 

Foretrukken partner for 80%

Gat har blitt valgt i mer enn 80% av anbudsrunder i offentlig sektor de siste 5 årene. Gat  programvaren håndterer nå personalressurser i 60% av norske sykehus, 44 kommuner og mange andre både private og offentlige organisasjoner.  Alle virksomheter har sine utfordringer i forhold til planlegging, kooridinering og ledelse av personal ressurser innenfor sine organisatoriske rammer.  Tradisjonell rotasjonsplanlegging er ikke alltid nok. Gat er et integrert planleggingsverktøy, som hjelper ledere med administrative arbeidsoppgaver som involverer personale og ressursstyring.  I tillegg gir Gat også de ansatte en god oversikt over sin arbeidssituasjon samt muligheten til å påvirke sin egen arbeidstid.  Nøkkelen er en god arbeidstidshåntering til fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.