Gro-J-Kiledal

Ordet giverglede får en ny betydning når du snakker med Gro Justnæs Kiledal i strømmestiftelsen i Kristiansand. du blir umiddelbart engasjert av kvinnen som lyser av entusiasme og livsglede. Når hun forteller blir vi gjort fullt og helt oppmerksom på strømmestifelsens mange viktige og gode oppgaver i verden. Hun har tittelen ”fundraiser” på visittkortet. etter noen minutters prat får vi umiddelbart lyst til å bidra.

Strømmestiftelsens visjon er en verden uten fattigdom. Den driver langsiktig utviklingsarbeid sammen med lokale partnerorganisasjoner. De to viktigste verktøy- ene er utdanning og mikrofinans. Ved å gi folk tilgang til utdanning, små lån og sparemuligheter, bidrar de med hjelp til selvhjelp. For å klare dette er Strømme- stiftelsen avhengig av bidrag fra mange givere.

ET VIKTIG REDSKAP

Nå har SMS og mobiltelefonen blitt et viktig element i givertjenesten og et redskap for å samle inn midler. -Det er gøy,  sier Gro Justnæs Kiledal.  -Og det er kjapt.  En påminnelse via en sms – og knips; så er giveren klar. Totalt sett har vi en gruppe på 25 000 faste givere og ca 25 000 ”tilfeldige”. Det er ulike grupper i alder og kjønn. Og derfor må vi også tilpasse kontakten og virkemidlene til brukergruppene, sier hun.

SOSIALE MEDIER

– De yngre er nok best på SMS, men vi ser at alle aldersgrupper  kommer etter. Vi har givergrupper delt inn i det vi kaller Hjertevennfaddere, Brobyggere og Fattigdoms bekjempere. I gruppen Fattigdomsbekjempere er det svært mange yngre personer som lett kommuniserer gjennom nye sosiale medier. Ikke bare SMS, men også på Facebook, Twitter og blogger, forklarer Kiledal.

– Nettsidene våre er viktige i vår kommunikasjon med giverne. Vi ønsker å være topp moderne og profesjonelle i forhold til alle medier og i all kundekontakt. Både for giverne og for oss har SMS dialogen vært uhyre effektiv og gitt raske resultater. Innsamlingsaksjonene knyttet til Haiti er et godt eksempel på dette, sier Gro Justnæs Kiledal.

Profundo

Strømmestiftelsen samarbeider med ProFundo som er en servicebedrift for frivillige organisasjoner. ProFundo har fagkonsulenter, prosjektledere, rådgivere og IT-personale med bakgrunn fra arbeid med og i frivillige organisasjoner. De har inngående kjennskap til fundraising, telemarketing og annen markedskommunikasjon. Selskapet har systemansvaret for Strømmestiftelsens bruk av SMS tjenester.

 

Relaterte løsninger


Øk engasjementet for veldedige donasjoner Når katastrofer inntreffer, som jordskjelv, tsunamier, sultkatastrofer eller krig, er det behov for umiddelbar hjelp.  LINK Mobility er stolte av å levere løsninger som gjør at donasjoner til veldedige formål når frem til de som trenger det raskt. Veldedige organisasjoner blir finansiert av pengeinnsamling, og forskjellige metoder for mobile donasjoner kan… Les mer »


Mobile kampanjer er en effektiv og nær kundekommunikasjon Dagens samfunn krever rask og effektiv kommunikasjon, og kunder liker å velge hva de vil motta informasjon om selv.    Alle som arbeider med kampanjer trenger at den har et mobilt element. Det er en kritisk suksessfaktor for kampanjer, fordi mobiltelefonen har blitt den primære måten å… Les mer »

Relaterte produkter