Tenk deg at fryserene i en moderne dagligvarhandel plutselig sviktet, eller at kritisk butikkutstyr stille og rolig kollapser uten at noen merker det.  Konsekvensene kan være formidable, og  er enhver butikksjefs mareritt. Kjøl, frys og varme handler om matsikkerhet, derfor er det betryggende å vite at det finnes trådløs overvåking av matvarediskene. Nå holdet det med mobil i lomma – og du ka ha full kontroll til enhver tid, natt og dag. En SMS varsler dersom noe er feil, og  butikken kan spare store verdier. Til glede for forsikringsselskaper, men først og fremst for kunder som får sikre og gode matvarer.

TRÅDLØST

EMS (Environmental Monitoring System) er trådløs overvåking av kjøl, frys og varme.
– Vi kaller det et miljøovervåkingssystem, sier Martin Ryde, salgsansvarlig for EMS-produktene i Norden for Visma Retail AS. – Med EMS kan man til enhver tid følge status på temperatur, CO2–konsentrasjon og strømfor- bruk i de aktuelle objektene i en butikk, eller et hvilket som helst kjøle-, fryse- eller varmeanlegg.

– Over 90 prosent av våre kunder ønsker varsling av feil eller alarmer via SMS, forteller Martin Ryde.

EMS er et windows- og webtilpasset system. Det er utviklet i Norge, og benyttes av en lang rekke virksomheter. I tillegg til dagligvarehandel brukes EMS av sykehus, produksjonsbedrifter og transportselskaper som har behov for overvåking av ulike typer utstyr. Produktet er nå på vei inn i andre land.

PERFEKT

SMS-varsling er perfekt for miljøovervåking, mener Martin. All relevant informasjon om havari, endringer i temperatur, gass og andre problemer blir automatisk sendt som en alarm via SMS med konkrete detaljer.

Butikksjefen kan aksjonere og ordne opp. Rapporter kan bli skrevet ut automatisk hver dag slik at man på en enkel måte kan holde god kontroll på anlegget. Programmet bearbeider mottatte målinger, og utarbeider så statistikker og rapporter. I tillegg kan programmet integreres med andre typer systemer.

LEDENDE

Visma Retail er i dag Norges ledende leverandør av butikkdataløsninger til faghandel og dagligvaremarkedet med over 60 prosent dekning i sistnevnte kategori. Forretningsidéen med EMS er å utvikle, selge og installere trådløse overvåkingssystemer til næringsmiddel- bransjen og laboratoriemiljøer. Systemet skal bidra til effektiv internkontroll i det daglige og sikker varsling ved feil.

Systemet kan konfigureres med ønsket antall påminnelser. Hver påminnelse inneholder ny informasjon om alarmen. Har temperaturen stabilisert seg?  Er gass- lekkasjen tettet?  Har vi fått tilbake strømmen? Er kjøleskapet som sluttet å bruke strøm blitt byttet av service- tekniker?

Slik kan vi som forbrukere være trygge på at maten vi kjøper oppbevares forskriftsmessig.

 

Relaterte løsninger


Med varsling vil du kunne være forberedt for uforutsette hendelser Noen ganger kan det være essensielt å utføre varsling til deler av befolkningen om uforutsette hendelser, som evakuering  på grunn av gasslekkasjer, terror eller fare for skred eller tsunamier. Ved å sende ut varslinger via SMS vil meldingen nå raskt frem, og bidra til raskere… Les mer »


Operative varslinger hold deg informert hvor som helst i verden!   Operasjonssentraler over hele verden har behov for umiddelbar og oppdatert informasjon. Dette kan være en utfordring, spesielt hvis senterne ligger i forskjellige land eller tidssoner. LINK Mobility har årevis med erfaring med globalt arbeid med for eksempel banker og andre institusjoner som behøver umiddelbar kommunikasjon rundt hele… Les mer »