Anbefalt frivillig tilbud om å erverve alle aksjer i LINK Mobility Group ASA av Victory Partners VIII Norway AS

Victory Partners VIII Norway AS har i dag kunngjort at de har til hensikt å erverve LINK Mobility Group ASA gjennom eieren Abry Partners II, LLC. Abry er et privat equity-selskap med bred og internasjonal erfaring med å investere i media, kommunikasjon, forretnings- og informasjonstjenester i Nord-Amerika og Europa. Abry administrerer for tiden over 5 milliarder dollar av kapital i sine eiendeler.

  • Frivillig kontantutbud på 225 kroner per utstedelse og per utestående andel i LINK Mobility Group ASA («LINK Mobility»), som gir en total verdsettelse av LINK Mobility aksjekapital på ca. 3 396 millioner kroner.
  • Styret for LINK Mobility anbefaler enstemmig det frivillige kontanttilbudet.·      
  • Tilbudet er laget av Victory Partners VIII Norway AS, et selskap indirekte eid av midler administrert av ABRY Partners II, LLC, og noen medlemmer av selskapets ledelse og aksjonærer.·      
  • I alt, inkludert aksjer i ledende investorer og aksjonærer, har totalt cirka 54% av den utstedte aksjekapitalen i LINK Mobility forpliktet seg til å selge sine aksjer til kjøperen.

Kjøperen og LINK Mobility annonserer i dag at vi har inngått en transaksjonsavtale, hvorav Abry vil under visse betingelser inngå et anbefalt frivillig tilbud om å kjøpe hele utstedt aksjekapital i LINK Mobility for 225 kroner per aksje. Dette verdsetter den totale utstedte og utestående aksjekapitalen til LINK Mobility til rundt 3 396 millioner kroner. Styret i LINK Mobility anbefaler enstemmig at selskapets aksjonærer godtar tilbudet. Aksjer som tilbys i tilbudet avregnes kontant.

Abry er imponert over markedsposisjonen LINK Mobility har skapt gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp, og som den ledende aktør i det europeiske markedet. Abry mener at bred erfaring og sterke rekordstillinger i lignende selskaper vil bidra til fortsatt vekst for LINK Mobility, støttet av fortsatt utvikling av selskapets geografiske spor og implementering av flere M & A-muligheter, sier Rob Nicewicz fra Abry Partners.

Dette er et naturlig neste skritt for LINK Mobility for å videreutvikle selskapet. I løpet av våre nesten fem år som børsnotert selskap har vi vesentlig utvidet selskapet og gitt aksjonærene en attraktiv avkastning. Basert på den posisjonen vi bygger, vil Abry være godt posisjonert for å ta selskapet videre gjennom sin omfattende erfaring innen utvikling av kommunikasjon og forretningstjenester. Dette tilbudet er positivt for LINK Mobility og dets interessenter, sier Jens Rugseth, leder av LINK Mobility. 

LINK Mobility er blitt et av Europas ledende og raskest voksende selskaper i vår bransje. Vår markedsposisjon og driftsstørrelse gir et utmerket grunnlag for utnyttelse av dette. På det stadiet vi er nå er vi opptatt av å skalere opp og konkurrere på en større og global skala. Vi tror Abry kan hjelpe oss med å oppnå dette og ser frem til vårt partnerskap, sier Arild Hustad, administrerende direktør for LINK Mobility.

Til børsmeldingen i sin helhet på Oslo Børs.

 • For mer informasjon: 
  Robert J. Nicewicz Jr.
  Principal at Abry Partners
  +1 (617) 859-2959

  eller

  Arild Hustad
  CEO, LINK Mobility Group ASA
  +47 95 24 19 30
  arild.hustad@linkmobility.com 

Om Abry
Partners Abry er en av de mest erfarne media-, kommunikasjons-, forretnings- og informasjonstjenestene som er fokusert på private equity-foretak. Siden Abrys ble grunnlagt i 1989, har selskapet fullført over 77,7 milliarder dollar av leverte transaksjoner og andre private equity eller preferanseinvesteringer, tilsvarende investeringer i over 550 eiendommer.

Siste nytt

Ny teknisk ledelse i LINK Mobility

Etter 4 år i selskapet har Krister Tånneryd bestemt seg for å søke nye utfordringer utenfor LINK Mobility. Torbjørn G. Krøvel tar over hans rolle fra nyttår. Krister Tånneryd har vært med på en fantastisk reise med selskapet. I begynnelsen hadde LINK Mobility 60 ansatte og kontor i 2 land, til nå å være en… Les mer »

Europas mest omfattende verktøy innen forbrukerklassifisering

Det mest omfattende verktøyet innen forbrukerklassifisering, kan nå prøves ut gratis!  LINK Dashboard: LINK Dashboard er et spesifikt segmenteringsverktøy for mobilmarkedet, som gir deg mulighet til å overvåke kundeaktiviteter og kampanjer i sanntid. Produktet omsetter data til informasjon og kunnskap om dine kunder, og gir deg et helhetlig og oversiktlig bilde av din kundeportefølje. Ved… Les mer »

Abry Partners

Ny eier av LINK Mobility

I løpet av de siste årene har LINK Mobility blitt Europas ledende og raskest voksende selskap, innen mobilmeldinger og mobile løsninger. Vår markedsposisjon har dannet et ypperlig grunnlag for å fortsette å øke vår innovasjonsinnsats, for å sikre at våre kunder stadig tilbys attraktive tjenester både på et lokalt og globalt nivå.  Nye eiere. For… Les mer »