Kvartalsrapport for LINK Mobility Group Q2 2018

LINK Mobility Group ASA (LINK) bekrefter sin strategi og rapporterer ved solid vekst i omsetning og økt lønnsomhet, unntatt engangseffekter fra implementeringen av GDPR-direktivet. De sterke tallene er resultatet av høy organisk vekst, vellykkede oppkjøp og en skalerbar forretningsmodell som øker lønnsomheten.

Tilbudet fra Abry Partners på 225 kroner per utstedt og utestående aksje, som ble lansert 2. juli, hvor LINKs totale aksjekapital ble vurdert til NOK 3.396 millioner.

LINK oppnådde en omsetning på 497 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 77 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den organiske veksten er drevet av en sterk etterspørsel fra bedriftskunder. LINK opplevde en litt lavere bruk enn forventet fra noen større kunder i våre nye markeder på grunn av implementering og tilpasning til GDPR-direktivet som trådte i kraft i mai og juni. Effekten fra lavere volumer er beregnet til et omsetningstap på 12 millioner kroner i kvartalet.

 Den justerte EBITDA er rapportert til 54 millioner kroner eller en margin på 10,8 prosent, negativt påvirket av en engasjert kostnad på 6 millioner kroner knyttet til implementeringen av GDPR-direktivet. Justert EBITDA eksklusive GDPR kostnader på 60 millioner kroner, eller en margin på 12,0 prosent, som er et representativt rentenivå for andre kvartal, og 1,2 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. LINK har en skalerbar forretningsmodell hvor OPEX ikke øker i relativitet til inntekter og bruttomargin.

Et sterkt andre kvartal for LINK, til tross for at noen av våre kunder ikke enda er fullt GDPR kompatibel, men oppmuntrende til å se dem reaktivert, noen med samtykke-tjenester levert av LINK. Vi har også hatt en sterk tilstrømning av mer enn 800 nye kunder og kontrakter signert i kvartalet. LINK er godt posisjonert i det europeiske markedet for å fange veksten innen SMS og løsninger. «Sier Arild Hustad, CEO i LINK Mobility. 

En presentasjon vil bli holdt av CEO Arild Hustad og CFO Thomas Berge angående andre kvartal rapportering gjennom live webcast. Websendingen vil bli avholdt kl. 10.00, 14. august. Presentasjonen og etterfølgende spørsmål og svar kan ses på HegnarTV på følgende lenke: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92018254

 

Siste nytt

LINK Mobility 312x225

Status vedrørende LINKs oppkjøpsprosesser

Det vises til børsmelding og tidligere nyheter om det frivillige tilbudet om å selge alle aksjene i LINK Mobility Group ASA til Victory Partners VIII Norway AS. Videre viser vi til de 3 tidligere børsmeldingene ; 1.  30 april 2018, om underskrivelse av overtakelsesavtalen mellom to europeiske kommunikasjonsfirmaer i Storbritannia og Frankrike.  2.  17 april… Les mer »

LINK Mobility AS inngår et strategisk partnerskap med NXT / A2N 

NXT / A2N (NXT) inngår nå et strategisk partnerskap med LINK Mobility AS (LINK). NXT blir en partner som vil tilby LINK sine tjenester i markedet og blir en del av leveranseapparatet til LINK for å hjelpe eksisterende og nye kunder  med effektiv markedsføring. I tillegg blir NXT markedsføringsbyrået til LINK Mobility. NXT Oslo Reklamebyrå… Les mer »

LINK Mobility 312x225

Anbefalt frivillig tilbud om å erverve alle aksjer i LINK Mobility Group ASA av Victory Partners VIII Norway AS

Victory Partners VIII Norway AS har i dag kunngjort at de har til hensikt å erverve LINK Mobility Group ASA gjennom eieren Abry Partners II, LLC. Abry er et privat equity-selskap med bred og internasjonal erfaring med å investere i media, kommunikasjon, forretnings- og informasjonstjenester i Nord-Amerika og Europa. Abry administrerer for tiden over 5… Les mer »