Privacy

EU har besluttet å endre personvernregelverket ved å innføre General Data Protection Regulation (GDPR). Forskriften trer i kraft 25.mai 2018.

Link Mobility gleder oss over de endringene som GDPR innebærer og anerkjenner vårt ansvar som behandler av persondata. Det har topp prioritet for oss å holde personopplysninger trygge, samt å overholde gjeldende regler for telefoni og data i de landene vi jobber i.

Data Processing Agreement

Download our example Data Processing Agreement as PDF Download DPA

Privacy Notice

Download the PDF Download pdf

Ofte stilte spørsmål om GDPR

Har dere et personvernombud (DPO)?

Svar: Ja, LINK Group har et personvernombud registrert av Datatilsynet.

Har LINK databehandlingsavtaler (DPA) med alle underleverandører?

Svar: LINK er igang med  signere DPA med alle underleverandører som brukes av LINK, med målsetning om at dette vil bli gjennomført før 25. mai 2018. En liste over underleverandører vil være tilgjengelig for LINK-kunder via våre websider.

Har det blitt gjort tiltak for å opprette innebygd personvern (Privacy by Design)?

Svar: LINK har en informasjonssikkerhetspolicy som dekker innebygd personvern, og alle ansatte er opplært i innebygd personvern, også som standard.

Er dere i stand til å gi ut persondata som en datafil (Excel, Csv, XML, etc.)?

Svar: Ja, vi kan levere en datafil med persondata på forespørsel fra databehandleren (når LINK er behandlingsansvarlig) eller p forespørsel fra den registrerte (nÂr LINK er behandlingsansvarlig).

Hva er formålet med behandlingen av persondata?

Svar: LINK som databehandler: Formål og juridisk grunnlag for behandling skal defineres av LINKs kunde (behandlingsansvarlig) eller av gjeldende lov.

Svar: LINK som behandlingsansvarlig: Formål og juridisk grunnlag er avhengig av produkt og er definert i kundeavtalen og LINKs personvernsreglement.

Har LINK Mobility rutiner for å håndtere et potensielt «data breach» som påvirker persondata?

Svar: Alle rutiner vedrørende håndtering av persondata – inkludert et evt. «data breach» tilfelle – dekkes av vårt styringssystem.

Deler LINK Mobility persondata med tredjepart?

Svar: LINK kan utlevere persondata til tredjepartsleverandører og nettutleiere som utfører tjenester for LINK, for å kunne levere tjenestene. Disse tredjepartsleverandørene vil kun bruke persondata til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for LINK. Forholdet til slike tredjepartsleverandører reguleres i en databehandleravtale.
Utlevering av persondata til offentlige organer kan forekomme i den grad det følger av lov og gjeldende regelverk.

Hva er lagringstiden for personlige data?

Svar: LINK som databehandler: Lagringstiden er definert av LINKs kunde eller ved gjeldende lov.

Svar: LINK som behandleransvarlig: Lagringstid er avhengig av produkt og er definert i kundeavtalen. Den registrerte kan når som helst trekke sine samtykker, samt utøve sin rett til å bli slettet.

Hvordan sikres persondata?

Svar: Kun autorisert personell innenfor LINK har tilgang til persondata. Behandleransvarlig vil bli forsynt med sertifikater for å administrere sine egne data. Nettverk er beskyttet av brannmurer og alle data krypteres ved overføring.

Er alle persondata lagret i EU?

Svar: Ja. Avhengig av produktet lagres data enten i lokaler kontrollert av LINK eller i anerkjente sky-tjenester innenfor EU.

La oss kontakte deg

  • Kontaktinformasjon

  • Jeg vil gjerne vite mer om

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
LINK Mobility er nordens største leverandør av mobile kommunkasjonsløsninger. Vi tilbyr flere standardiserte løsninger i tillegg til verdiøkende mobile tjenester. Legg inn din e-post eller telefonnummer, så tar vi kontakt med deg!

X
Go to top