Intouch regnskaps api

Med LINK Intouch Regnskapstall API får din bedrift til muligheten til å implementere viktig nøkkelinformasjon direkte i sitt system. Løsningen er spesielt egnet mot CRM integratorer som vil berike systemet med viktig informasjon.
Informasjonen kan gjøre din hverdag enklere og hjelpe deg til å ta raskere avgjørelser. Under her ser du eksempler på informasjon som beriker dine systemer:

Regnskapsanalyser som baserer seg på selskapets lønnsomhet, likviditet og soliditet.

Kredittkommentarer på alle firma som har levert regnskap. Her kan du finne ut om dette er et firma som kan betjene sine fordringer, og dermed unngå å tape penger ved at de ikke gjør opp for seg.

Pant og anmerkninger gir deg oversikt om bedriften har frivillig pant, tvungen pant eller revisoranmerkninger.

Nøkkeltallene er grunnlaget for kredittsjekken og grafene beskriver trenden i bedriften.  Dersom  det finnes forretningskritisk informasjon i årsregnskapet, oppdateres disse dataene manuelt av vår leverandør for å gi et komplett detaljert bilde av bedriften.

Resultatregnskap som viser de totale inntektene og utgiftene i en virksomhet i løpet av et år. Resultatregnskapet forteller om overskudd eller underskudd.

Balanseregnskap gir oversikt over økonomien på ett bestemt tidspunkt, på samme måte som når vi fyller ut selvangivelsen. Summen av balanseregnskapets to sider vil alltid være like. Den ene viser hva bedriften innehar på et gitt tidspunkt. Den andre siden viser hvor mye av dette som er belånt  og hvor mye de selv eier (egenkapital).

Offisiell foretaksinformasjon som gir deg tilgang på eksempelvis:
Juridisk selskapsnavn, Tidligere navn,  Aksjekapital,  Momsregistrert,  Stiftelsesdato,  Registrert dato,  kontaktperson,  Antall ansatte,  Signaturrett,  Prokura,  Revisor, og eventuelle underavdelinger.

Roller, aksjonærer og kunngjøringer

 Roller, ved å vite hvilken rolle en person har i næringslivet, kan du finne ut om din kontakt er en person med mange verv som kan gi deg innpass i andre interessante selskaper

Aksjonærer kan være både personer og andre firma. For eksempel: dersom du sjekker et firma som ikke har regnskapstall, kan det hende det finnes et morselskap under aksjonærene som har det. Regnskapstall i morselskapet kan dermed være viktig informasjon for deg. For nyregistrerte AS finner du også aksjonærene i løpet av kort tid, slik at du kan sjekke deres relasjoner i andre selskaper.

Kunngjøringer fra  Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør viktige endringer, oppløsning og sletting. Kunngjøringene kommer som regel ut umiddelbart etter at opplysningen er innført i Foretaksregisteret.

Se også andre nyttige api:

LINK Intouch segmenterings api

LINK Intouch web og mobil søk api

 

 

 

 

 

Realterte løsninger


Styrk dine salgsprosesser! Effektiv og smart bruk av mobile løsninger i  dine salgsprosesser vil kunne bidra til å øke omsetningen. Med mobile tjenester får dere kundene deres til å føle seg verdsatt!  Gi dem statusmeldinger på en leveringstid, eller la dem rangere sin kundeopplevelse med din bedrift  slik at dere ser muligheter for forbedring. Ved å… Les mer »


Mobile løsninger for CRM-systemer vil gjøre jobben mer effektivt med oppdaterte data! Alle dagens CRM-systemer må ha fokus på det mobile aspektet.  LINK Mobility kan hjelpe din bedrift med mobile løsninger for CRM-systemer, og vi kan bistå din bedrift med å skape  bedre brukervennlighet for ditt CRM-system. Dersom dere bruker en global leverandør av CRM-systemer, kan… Les mer »