LINK Mobility podpisuje list intencyjny w sprawie przejęcia SeeMe na Węgrzech

Grupa Link Mobility, wiodący dostawca usług komunikacji mobilnej i usług mobilnych w Europie, podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia węgierskiego dostawcy usług mobilnych Dream Interactive Itd., właściciela marki SeeMe. 

SeeMe (marka firmy Dream Interactive Kft.)  powstała w 2004 roku i jest zlokalizowana w Budapeszcie na Węgrzech. SeeMe charakteryzuje się silnym udziałem w węgierskim rynku masowej wysyłki SMS z bezpośrednimi połączeniami ze wszystkimi operatorami. Marka jest rozpoznawalna jako lider węgierskiego rynku MŚP.  

„Cieszę się, że przejęcie SeeMe jest naszym  pierwszy krokiem na rynku węgierskim. Dla LINK Węgry są obiecującym rynkiem, dzięki pozyskaniu którego, rozwiniemy się coraz bardziej w Europie Centralnej.  LINK planuje rozwinięcie działań na Węgrzech z szerokim zakresem usług i rozwiązań mobilnych” – mówi Arild E. Hustad, CEO of LINK.

 „Jesteśmy szczęśliwi, że łączymy siły z LINK Mobility, ponieważ rynek komunikacji mobilnej dojrzewa i wreszcie się konsoliduje. Z drugiej strony, dołączenie do grupy to dla nas duża szansa na wzrost. Wraz z rozwojem technologii, wiadomości B2C czeka wiele nowych rozwiązań, które w nadchodzących latach poprawią pozytywne doświadczenie klienta – właśnie takie skonsolidowane podejście LINK do rozwoju pomogło nam podjąć tę decyzję „- mówi Andras Pfaff, dyrektor generalny Dream Interactive Ltd.

Ustalona wartość przedsiębiorstwa dla tej transakcji wynosi 2 miliony euro, bezgotówkowo i bez długów oraz przy założeniu znormalizowanego poziomu kapitału obrotowego. Wartość przedsiębiorstwa opiera się na skorygowanej wartości EBITDA wynoszącej 0,327 EUR pomnożonej przez współczynnik równy 6.

Cena zakupu w ramach transakcji, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt, powinna zostać ustalona w następujący sposób:

– 1/3 ceny zakupu w gotówce przy zamknięciu,

– 1/3 ceny zakupu jako kredyt sprzedawcy, który zostanie zapłacony nie później niż 24 miesiące od zamknięcia. Odsetki w wysokości 4,75% rocznie wypłacane są z kwartalnym zwłoką, oraz

– 1/3 ceny zakupu akcji LINK wycenionej ceną akcji na Giełdzie w Oslo w tym dniu.

LINK planuje nabyć wszystkie udziały w Dream Interactive Ltd od właścicieli (Andras Pfaff i Pal Simon), a zakup jest uzależniony od zadowalającego wyniku procesu due dilligence przeprowadzanego przez LINK, a także od LINK i właścicieli, którzy zgodzili się na warunki ostatecznej umowy zakupu udziałów w celu sfinalizowania transakcji, zawierającej między innymi zwyczajowe warunki zamknięcia. Przejęcie podlega również zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów LINK.

Oczekuje się, że transakcja zakończy się w dniu lub około 30 maja 2018 r. 

W celu zdobycia dodatkowych informacji, skontaktuj się z:

Arild Hustad, CEO
LINK Mobility Group ASA
arild.hustad@linkmobility.com
+47 95 24 19 30

Ostatnie aktualności

LINK Mobility Group ASA: Raport finansowy Q1 2018

LINK Mobility Group ASA (LINK) potwierdza swoją strategię i raportuje solidny wzrost przychodów i wzrost rentowności w kwartale, który zwykle był okresem spowolnienia operacji. Dane są wynikiem wysokiego wzrostu organicznego, udanych przejęć i skalowalnego modelu biznesowego, który zwiększa rentowność. LINK zamknął kilka transakcji, wchodząc na rynki szwajcarski, austriacki i włoski. LINK podpisał również listy intencyjne… Czytaj więcej »