Polityka prywatności / RODO

Unia Europejska wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących danych osobowych i od 25 maja 2018 wszystkie podmioty obowiązywać będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W LINK Mobility podjęliśmy odpowiednie kroki, aby rzetelnie wypełnić wszystkie swoje obowiązki jako procesora danych. Zachowanie bezpieczeństwa danych oraz działania zgodne z wszystkimi regulacjami w każdym kraju grupy jest naszym najwyższym priorytetem.

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Pobierz przykładową umowę powierzenia przetwarzania danych Pobierz DPA

Polityka Prywatności

Pobierz PDF z naszą polityką prywatności (EN) Pobierz PDF

Najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO

P: Jak chronione są dane osobowe?

O: Tylko upoważnieni pracownicy w LINK Mobility mają dostęp do danych osobowych. Administrator otrzyma poświadczenia do zarządzania własnymi danymi. Sieci są chronione przez firewall, a wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania.

P: Czy wszystkie dane osobowe przechowywane są na terenie Unii Europejskiej/Europejskim Okręgu Gospodarczym?

O: Tak. W zależności od produktu, dane są przechowywane w miejscach kontrolowanych przez LINK Mobility lub u zaufanych dostawców chmury w obrębie UE / EOG.

P: Ile wynosi czas przetwarzania danych osobowych?

O: LINK Mobility jako procesor: Czas przechowywania jest określony przez klienta LINK Mobility lub przez obowiązuje prawo. Dane są usuwane zgodnie z instrukcjami.

O: LINK Mobility jako administrator: W zależności od produktu, czas przechowywania jest określony w umowie z klientem. Każda osoba może egzekwować swoje prawo do wycofania zgody.

P: Czy LINK Mobility udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim?

O: W LINK Mobility możemy udostępniać dane firmom zewnętrznym i partnerom hostingowym, którzy świadczą dla nas usługi po to, abyśmy mogli skorzystać z ich usług w sposób bezpieczny. Dostawcy zewnętrzni będą wykorzystywać dane jedynie w celach, w których zostały zgromadzone oraz w celu świadczenia usług dla LINK Mobility. Relacje z takimi dostawcami będącymi stronami trzecimi będą podlegały umowie powierzenia przetwarzania danych. Ujawnienie danych osobowych organom publicznym może nastąpić w zakresie wymaganym przez prawo i obowiązujące przepisy.

P: Czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności mające przeciwdziałać wyciekowi danych osobowych?

O: Tak, wszystkie środki służące bezpieczeństwu danych zostały zachowane.

P: W jakich celach przetwarza się dane osobowe?

O: LINK Mobility jako procesor: Cele i podstawy prawne przetwarzania danych muszą zostać zdefiniowane przez administratora (klienta LINK Mobility) lub prawo krajowe.

O: LINK Mobility jako administrator: W zależności od produktu, cele i podstawy prawne zdefiniowane są w umowie z klientem oraz polityce prywatności firmy.

P: Czy LINK Mobility jest w stanie dostarczyć dane osobowe w postaci pliku (na przykład .xlsx, .csv)?

O: Tak, możemy przygotować plik z danymi na prośbę administratora danych (gdy LINK Mobility jest procesorem) lub na prośbę osoby, której dane dotyczą (gdy LINK Mobility jest administratorem).

P: Czy w LINK Mobility zostały przedsięwzięte jakiekolwiek środki pozwalające wdrożyć Privacy by Design?

A: LINK Mobility od samego początku posiada spisaną politykę bezpieczeństwa informacji w zakresie prywatności, a cały personel jest przeszkolony w zakresie ochrony danych.

P: Czy LINK Mobility posiada Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych (DPA) ze wszystkimi sub-procesorami?

O: Jesteśmy w trakcie podopisywania umów ze wszystkimi sub-procesorami współpracującymi z LINK Mobility, wszystkie umowy będą podpisane do 25 maja 2018 roku. Lista sub-procesorów zostanie ogłoszona klientom LINK Mobility.

P: Czy LINK Mobility posiada Inspektora Danych Osobowych?

O: Tak, LINK Mobility ma Inspektora Danych Osobowych zarejestrowanego przez Norweskie Organy Danych Osobowych.

Idź do góry