Dowiedz się więcej o kliencie dzięki usłudze HLR.

HLR

HLR jest skrótem od angielskiego Home Location Register (Rejestr Abonentów Macierzystych) i jest elementem infrastruktury telekomunikacyjnej, który jest używany w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach i wspiera zestawianie połączeń.

Co zyskuje się sprawdzenie numeru w HLR?

Sprawdzanie numeru w bazie HLR służy lepszemu zarządzaniu bazami danych. Usługa umożliwia sprawdzenie

  • macierzystej sieci GSM wybranego numeru,
  • weryfikację jego poprawności i aktywności.
  • W ten sposób można wyklucza się z bazy błędne numery oraz sprawdza, do jakiej sieci należy dany numer.