D som i DataData är ett viktigt och mycket potentiellt affärsverktyg

Det handlar inte bara om Big Data utan mer om Smart Data, och kvalitet framför kvantitet. 

I tillägg till våra övriga kommunikationstjänster kan vi kan hjälpa dig med smart hantering och användning av data baserat på vår informationsplattform som analyserar mobildata. Vi kan även ge dig direkt tillgång till omfattande och värdefulla söktjänster med hjälp av vår uppslagstjänst.