Så kan banker nyttja SMS i sin kommunikation

author
LINK Mobility AB2021-11-10

Banksektorn blir idag allt mer digital – med flertalet nya fintech-bolag och digitala banker förenklas kundresan samtidigt som den fortfarande sker säkert. Digitalisering har också medfört att kunder blir allt mer kräsna och kräver inte bara bra produkter och tjänster, utan söker även en personlig relation till företag, och inte minst efterfrågar de en enkel kundresa och kundupplevelse. Detta gäller även inom banksektorn – kunder kräver personlig service, och de förväntar sig att den sker snabbt och enkelt.  

För att skapa dessa upplevelser och för att förstärka kundrelationer är kommunikation A och O. Att kunna kommunicera med kunder i de kanaler som kunderna redan befinner sig är ett enkelt och effektivt sätt att anpassa sig efter kundernas förväntningar och behov. Vill ni nå nya kunder och framförallt nå ut till en yngre generation är detta en avgörande faktor. Idag besöker vi sällan fysiska kontor för att sköta våra bankärenden, därför blir även den digitala kommunikationen en viktig faktor i relationen till kunderna. Vi sköter de flesta bankärenden direkt i telefonen - så varför inte kommunicera med era kunder där också? 

Varför SMS-kommunikation?  

Genom att erbjuda SMS som kommunikationskanal kan ni öka både kundlojalitet och kundengagemang. Kunder förväntar sig idag att deras banker är både tillgängliga och lyhörda. Med hjälp av enkla SMS-lösningar kan ni bland annat erbjuda smidig och effektiv kundsupport, be om feedback, vara tillgängliga i de kanaler kunderna använder sig av och kommunicera i realtid, direkt i mobilen. Detta kommer även bidra till att ni kan ägna mer tid åt de aktiviteter som kräver mer engagemang och rådgivning. Genom att erbjuda era kunder en komplett digital kundresa kommer ert företag kunna spara tid och pengar, samtidigt som ni förenklar och förbättrar interaktionen med era kunder. 

Ökad konkurrens 

Konkurrensen inom banksektorn växer ständigt med nya fintech-bolag som tar sig in på marknaden. För att förbli konkurrenskraftig, för att upprätthålla långvariga och hållbara kundrelationer, krävs en välutvecklad kommunikationsstrategi. Liksom andra branscher behöver banker bli mer personliga i sin kommunikation och erbjuda individualiserade produkter och tjänster. Med hjälp av kommunikation och datainsikter går detta att uppnå, och lyckas ni med det kommer ni också få lojala och engagerade kunder. 

Hur kommunicerar ni med era kunder idag? Vi har sammanställt förslag på tjänster som vi tror att ni skulle ha användning för, för att utveckla er kommunikation till kund. Med hjälp av våra tjänster kan ni utveckla en kundcentrerad kommunikation och skapa relationer till nya kunder och utveckla er relation till befintliga kunder.  

Aviseringar 

Informera era kunder genom att skicka aviseringar när uppdateringar i kundärenden, t.ex. låneavtal och ränteförändringar, finns tillgängliga genom er hemsida eller app. På så sätt får era kunder tillgång till informationen snabbt och enkelt. Öppningsgraden för SMS är högre jämfört med både mail och brev, dessutom är tiden för utskick kortare. Ni minskar även inkommande samtal med “onödiga” frågor om status på ärenden. 

SMS-kommunikation bank

Skapa mervärde 

Skicka välkomstmeddelanden till nya kunder eller informera befintliga kunder om nya funktioner, produkter och tjänster. Använd SMS-utskick för att visa att ni är engagerade, uppskattar och är måna om era kunder. Informera om förmåner och andra tjänster just era kunder kan utnyttja.

SMS-kommunikation bank

Undersökningar 

Visa att ni är kundcentrerade och vill utvecklas utifrån kundernas behov och förväntningar med hjälp av kundundersökningar. Fråga hur kunderna upplever era tjänster och er support. Säkerställ att ni kommunicerar på rätt sätt och i rätt kanal. Fråga era kunder hur ni kan utvecklas och bli bättre.  

SMS-kommunikation bank

Kundsupport 

Att kunna kommunicera med era kunder genom dialog är viktigt när det kommer till kundsupport. Med LINK Conversations kan ni skapa värdefulla konversationer och erbjud era kunder tvåvägskommunikation via SMS. Genom dialog kan ni bli mer personliga med era kunder och låta kunderna kontakta er, vart som helt, när som helst.