Avida Finans är ett kreditmarknadsbolag som tillhandahåller finansiella lösningar och tjänster för företag och privatpersoner i Sverige, Norge och Finland.

Avidas uppdrag är att tillhandahålla finansiella tjänster för företag och konsumenter genom effektiva och riktade tjänster. Avida vill säkerställa kundernas tillfredsställelse genom innovativa mobila lösningar.

Avida erbjuder genom en helt integrerad lösning med LINK Mobility alla sina kunder administrativ och ekonomisk kontroll av fakturaflöden, vilket genereras via vår Mobile Invoice, faktureringslösning i mobilen via SMS-utskick.

Johan Anstensrud

”Vi utökar vårt erbjudande till både företag och kunder för att kunna utveckla bättre erbjudanden i många situationer. Vi ser ett samarbete med LINK Mobility som en viktig byggsten för att utveckla innovativa lösningar för framtiden ”, säger Johan Anstensrud, vd för Avida Finans AB.

Lösningarna som Avida har beslutat att använda är LINK Mobilitys SMS-tjänster samt vår mobila faktureringslösning.