Integritet

EU har beslutat att ändra förordningen om dataskydd med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningarna träder i kraft den 25 maj 2018.

Vi på LINK välkomnar de förändringar som GDPR innebär och erkänner vårt ansvar som hanterare för personuppgifter. Att hålla personuppgifter säkra och att följa gällande regler för telefoni och data i de länder där vi arbetar är för oss högt prioriterat.

Ansvarig DPO, LINK Mobility Group
Jan Wieczorkiewicz
+48 60 16 90 816

För mer information läs vidare hos Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ladda ned vårt exempelavtal som pdf Ladda ned pdf

Dataskyddspolicy

Ladda ned vår pdf Ladda ned vår pdf

Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA)

Ladda ned vårt exempelavtal som pdf (engelska) Ladda ned vår pdf

Underbiträdeslista

LINK Mobility Swedens underbiträden.  Till sidan

 

Vanliga frågor gällande GDPR    

Fråga: Har LINK Mobility ett personuppgiftsombud?

Svar: Ja, LINK Mobility Group har ett personuppgiftsombud som är registrerat av den norska dataskyddsmyndigheten.

Fråga: Har LINK Mobility databehandlingsavtal (DPA) med alla underbiträden?

Svar: LINK signerar DPA med alla underbiträden som används av LINK, med avsikt att detta kommer att slutföras före den 25 maj 2018. En lista över underbiträden kommer att finnas tillgänglig för LINKs kunder.

Fråga: Har några åtgärder vidtagits för att skapa integritet genom design?

Svar: LINK har en informationssäkerhetspolicy som täcker integritet genom design (Privacy by Design) och all personal är utbildad i dataskydd genom design och standard.

Fråga: Kan ni tillhandahålla personuppgifter i en datafil (t.ex. excel, csv, xml etc.)?

Svar: Ja, vi kan tillhandahålla en datafil med personuppgifter på begäran från ansvarig (när LINK är biträde) eller från ett dataobjekt (när LINK är ansvarig).

Fråga: Vilka är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Svar: LINK som biträde: Syftet med och rättsliga grunder för bearbetning måste definieras av LINKs kund (ansvarig) eller enligt lag.

Svar: LINK som ansvarig: Beroende på produkten definieras syftet och juridiska skäl i kundavtalet och LINKs dataskyddspolicy.

Fråga: Har ni rutiner för hantering av ett potentiellt brott mot dataskyddsförordningen?

Svar: Alla rutiner rörande hantering av personuppgifter kommer att omfattas av vårt styrsystem.

Fråga: Delar LINK Mobility personuppgifter med tredje part?

Svar: LINK kan lämna personuppgifter till tredjepartsleverantörer och partners som utför tjänster för LINK, för att kunna leverera tjänsterna. Dessa tredjepartsleverantörer använder endast personuppgifterna för de ändamål de samlats in och för att kunna utföra sina tjänster mot LINK. Förhållandet till sådana tredjepartsleverantörer regleras av en personuppgiftsbiträdesavtal. En typisk sådan tredjepartsleverantör är telefonoperatörerna som krävs för att skicka SMS.

Uppgifter om personuppgifter till offentliga organ kan uppstå om och i den utsträckning som krävs enligt lag och gällande bestämmelser.

Fråga: Hur länge sparas personuppgifter?

Svar: LINK som Processor: Tidsbegränsningen för att lagra uppgifter definieras av LINKs kund (Personuppgiftsansvarig) eller genom styrande lag. Data raderas enligt ansvarigs instruktioner.

Svar: LINK som Personuppgiftsansvarig: Beroende på produkten definieras tiden i kundavtalet. Individen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke och begära sin rätt att bli bortglömd.

Fråga: Hur skyddas personuppgifter?

Svar: Endast behörig personal inom LINK har tillgång till personuppgifter. Personuppgiftsansvarig kommer att vara försedd med inloggningsmöjlighet för att hantera egna data. Nätverk skyddas av brandväggar och all data krypteras i transit.

Fråga: Lagras all personlig information inom EU/EEA?

Svar: Ja. Beroende på produkten lagras data antingen i LINK-kontrollerade lokaler eller med ansedda molntjänster inom EU/EEA.

  

General Terms and Conditions

LINK Mobility AB Ladda ned pdf

Special Terms & Conditions Mobile Payment

LINK Mobility AB Ladda ned pdf

Concultancy Assignments

LINK Mobility AB Ladda ned pdf

Service Level Agreement

LINK Mobility AB Ladda ned pdf
Go to top