Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q1 2018

LINK Mobility Group ASA (LINK) bekräftar sin strategi och rapporterar en stark omsättningstillväxt samt ökad lönsamhet i ett traditionellt sett segt kvartal. De starka siffrorna är resultatet av hög organisk tillväxt, framgångsrika förvärv och en skalbar affärsmodell som ökar lönsamheten. LINK har stängt flera transaktioner, och gått in på den schweiziska, den österrikiska och den italienska marknaden. LINK har också under 2018 tecknat avtal avseende förvärvet av Terracom Group med verksamhet i Bulgarien, Rumänien och Makedonien, den ungerska enheten SeeMe och två enheter med verksamhet i Frankrike och Storbritannien. LINK har blivit Europas ledande och snabbast växande företag inom branschen.

Den starka organiska omsättningsutvecklingen i kvartalet bekräftar den underliggande trenden med solid tillväxt på marknaden för mobilmeddelanden och mobila lösningar levererade av LINK. LINK uppnådde en omsättning på 467 miljoner kronor i kvartalet, en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det justerade EBITDA redovisas till 51 Mkr, en ökning med 34 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den justerade EBITDA-marginalen redovisas till 10,9 procent, en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året, främst beroende på skalfördelar. LINK har en skalbar affärsmodell där OPEX inte ökar i relativitet till intäkter och bruttomarginaler.

Den finansiella ställningen är bra, med en kontantposition på 247 miljoner norska kronor. LINK har inga planer på att ta upp nytt eget kapital förutom för framtida förvärv som delvis avvecklas i LINK-aktier.

– Ytterligare ett starka kvartalssiffror  från LINK under en traditionell lågsäsong för våra meddelandeutskick och mobiltjänster. Vi har mer än fördubblat intäkterna på ett år och vi har samtidigt starkt förbättrat lönsamheten. Det är också tillfredsställande att se att vi har en lång lista med nya kunder på väg och med glädje att säga att vi undertecknade 658 nya kontrakt under kvartalet , vilket gjorde det totala antalet LINK-kunder till 17 000. Kvartalet cementerade LINKs stadiga tillväxtprofil på en marknad som växer, säger Arild Hustad, vd för LINK Mobility Group.

  • Kvartalsresultatet presenteras klockan 10.00 och kommer att sändas direkt via en webcast. Presentationen och efterföljande Q & A-session kommer att hållas på engelska och ses på HegnarTV via länken här.
  • Kvartalsrapporten i pdf

 

Latest news

Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q2 2018

LINK Mobility Group bekräftar sin strategi och rapporterar en stark omsättningstillväxt och ökad lönsamhet, med undantag för engångseffekter efter genomförandet av GDPR-direktivet. De starka siffrorna är resultatet av hög organisk tillväxt, framgångsrika förvärv och en skalbar affärsmodell som ökar lönsamheten. Ett erbjudande från Abry Partners om 225 kronor per utgiven och utestående aktie lanserades den 2… Läs mer »

Status gällande LINKs uppköpsprocesser

Hänvisningar görs till börsmeddelande och tidigare nyhet avseende det rekommenderade frivilliga erbjudandet att sälja alla aktier i LINK Mobility Group ASA till Victory Partners VIII Norway AS. Hänvisningar görs vidare till börsmeddelandena 1. den 30 april 2018 avseende undertecknande av förvärvsavtalet av två europeiska meddelandebolag i Storbritannien och Frankrike, 2. den 17 april 2018 avseende… Läs mer »

Rekommenderat erbjudande att sälja alla LINK-aktier

Victory Partners VIII Norway AS har idag meddelat att de avser förvärva LINK Mobility Group ASA, genom ägaren Abry Partners II, LLC. Abry är ett private equity-företag med en bred och internationell erfarenhet av att investera i media, kommunikation, företag och informationstjänster i Nordamerika och Europa. Abry förvaltar för närvarande över 5 miljarder dollar av… Läs mer »