Status gällande LINKs uppköpsprocesser

Hänvisningar görs till börsmeddelande och tidigare nyhet avseende det rekommenderade frivilliga erbjudandet att sälja alla aktier i LINK Mobility Group ASA till Victory Partners VIII Norway AS.

Hänvisningar görs vidare till börsmeddelandena 1. den 30 april 2018 avseende undertecknande av förvärvsavtalet av två europeiska meddelandebolag i Storbritannien och Frankrike, 2. den 17 april 2018 avseende undertecknande av förvärvsavtalet av det ungerska mobilmeddelandebolaget Dream Interactive Ltd. (verksamt under namnet SeeMe) och  3. den 26 februari 2018 om undertecknande av förvärvsavtal av sydösteuropeiska mobilmeddelandeföretaget som för närvarande ägs av Allterco JSCo och som drivs av Teracomm Companies.

Till följd av erbjudandet och begränsningarna av bolagets handlingsfrihet enligt norska lagen om värdepappershandel kommer bolaget inte att kunna slutföra bindande avtal förrän erbjudandet har genomförts eller avbrutits. Följaktligen kommer erbjudandet att leda till en uppskjutning av respektive tidtabeller som tidigare meddelats för de signerade tiderna. Bolaget har för avsikt att fortsätta att genomföra bindande avtal vid avslutande av erbjudandet.

 

För mer information: 

Latest news

LINK Logo

Rekommenderat erbjudande att sälja alla aktier i LINK Mobility Group

Victory Partners VIII Norway AS har idag meddelat att de avser förvärva LINK Mobility Group ASA, genom ägaren Abry Partners II, LLC. Abry är ett private equity-företag med en bred och internationell erfarenhet av att investera i media, kommunikation, företag och informationstjänster i Nordamerika och Europa. Abry förvaltar för närvarande över 5 miljarder dollar av… Läs mer »

LINK Mobility logo

LINK levererar meddelandeutskick för flera onlinecasinon

LINK Mobility Sweden levererar mobilmeddelanden för marknadsföring och verifikationer för ett maltabaserat spelföretag med flera casinovarumärken online. Det maltabaserade företaget har flera varumärken inom onlinecasinospel, och ska vara igång med LINK Mobilitys tjänst i slutet av juli 2018. LINKs meddelandetjänst kommer att användas för verifikationer med kod när en ny spelare skriver in sig, SMS-påminnelser,… Läs mer »

InsightOne logo

InsightOne och LINK Mobility ingår nordiskt partnerskap

Nytt partnerskap som driver starkt kundvärde från konsumentinsikt LINK Mobility Group och InsightOne har etablerat ett starkt och kompletterande partnerskap i Norden inom datalösningar och dataprodukter. Genom att underteckna ett avtal om affärssamarbete och gemensam kommunikation och försäljningsinsats ser båda parter på ett fruktbart förhållande med stor potential.  – Att samla plattformar och expertis från båda… Läs mer »