Status gällande LINKs uppköpsprocesser

Hänvisningar görs till börsmeddelande och tidigare nyhet avseende det rekommenderade frivilliga erbjudandet att sälja alla aktier i LINK Mobility Group ASA till Victory Partners VIII Norway AS.

Hänvisningar görs vidare till börsmeddelandena 1. den 30 april 2018 avseende undertecknande av förvärvsavtalet av två europeiska meddelandebolag i Storbritannien och Frankrike, 2. den 17 april 2018 avseende undertecknande av förvärvsavtalet av det ungerska mobilmeddelandebolaget Dream Interactive Ltd. (verksamt under namnet SeeMe) och  3. den 26 februari 2018 om undertecknande av förvärvsavtal av sydösteuropeiska mobilmeddelandeföretaget som för närvarande ägs av Allterco JSCo och som drivs av Teracomm Companies.

Till följd av erbjudandet och begränsningarna av bolagets handlingsfrihet enligt norska lagen om värdepappershandel kommer bolaget inte att kunna slutföra bindande avtal förrän erbjudandet har genomförts eller avbrutits. Följaktligen kommer erbjudandet att leda till en uppskjutning av respektive tidtabeller som tidigare meddelats för de signerade tiderna. Bolaget har för avsikt att fortsätta att genomföra bindande avtal vid avslutande av erbjudandet.

 

För mer information: 

Senaste nytt

Puff CLC sthlm

Ses vi på Customer Loyalty Conference?

Den 27 september ställer vi ut på CLC i Stockholm. Och därför kan vi erbjuda dig rabatt!  Koden är VIP-LINKMOBILITY och ger dig 1000kr rabatt, samt ytterligare 500kr per person när du bokar 2 personer eller fler. Hoppas att vi ses där!  https://www.customerloyaltyconference.se/  

Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q2 2018

LINK Mobility Group bekräftar sin strategi och rapporterar en stark omsättningstillväxt och ökad lönsamhet, med undantag för engångseffekter efter genomförandet av GDPR-direktivet. De starka siffrorna är resultatet av hög organisk tillväxt, framgångsrika förvärv och en skalbar affärsmodell som ökar lönsamheten. Ett erbjudande från Abry Partners om 225 kronor per utgiven och utestående aktie lanserades den 2… Läs mer »

Rekommenderat erbjudande att sälja alla LINK-aktier

Victory Partners VIII Norway AS har idag meddelat att de avser förvärva LINK Mobility Group ASA, genom ägaren Abry Partners II, LLC. Abry är ett private equity-företag med en bred och internationell erfarenhet av att investera i media, kommunikation, företag och informationstjänster i Nordamerika och Europa. Abry förvaltar för närvarande över 5 miljarder dollar av… Läs mer »