LINK Mobility Intelligence

Vi hjälper dig att utveckla er mobilkommunikation genom en smart hantering och målinriktad användning av data

Bakom varje konsument finns en individ – och bakom varje individ finns en kund.  Alla vi kunder lämnar data och avslöjande digitala fotavtryck efter oss, och för att någon ska kunna lära känna oss som kund bättre krävs data samt att datan analyseras rätt. 

På LINK Mobility tror vi på att insamling och tillämpning av data på ett systematiskt vis är den viktigaste drivkraften för en smidig digitalisering och konvergens mellan företag och kunder. Vi tror att framtiden tillhör dem som klarar av att använda data på ett intelligent och smart sätt – att alltid ligga steget före. I linje med samhällets digitala utveckling kan vår plattform LINK Mobility Intelligence hjälpa dig med att omvandla rådata till information, omvandla information till kunskap och konvertera konsumenter till kunder. Det ger dig en oerhörd styrka att driva din verksamhet baserat på värdefulla insikter och datadrivna beslut. I den komplexa, hårda och dyra kampen om konsumenter och kunder hjälper vi er att nå rätt personer, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt – närsomhelst. 

Självklart tar våra lösningar hänsyn till gällande personuppgiftslagar. Vår plattform LINK Mobility Intelligence är utvecklad enligt EUs GDPR-regler

 

LINK Mobility Software Development SMS Messaging

 

 Vi kan hjälpa er med att: 

• nå relevanta målgrupper

• personifiera er kommunikation

• planlägga och anpassa kampanjer

• kontrollera och utvärdera aktiviteter 

• minska kostnader och svarstider

LINK Mobility Contact Support Europe

Data är känsligt

Vi på LINK Mobility respekterar och upprätthåller datasekretess och datasäkerhet. Vi hanterar data enligt lagstadgade krav. 

 

Vår plattform LINK Mobility Intelligence är utvecklad enligt EUs GDPR-regler.

LINK Mobility Intelligence-tjänster

Som en del av vår LINK Mobility Intelligence-plattform kan vi ge dig djupgående insikter, dataöverföring, profilering och segmentering. Vi kan erbjuda dig en mängd olika tjänster och lösningar baserade på insamling och användning av beteende-, transaktions- och platsbaserade data sammanslagna med starka prediktiva modeller och maskininlärning.

Inom mobil kommunikation ger vår plattform dig möjlighet att organisera, optimera och utnyttja hela din potential för kundportföljen samt att fånga upp och driva nya affärsmöjligheter. 

 

Våra tjänster inom Intelligence bygger på ett standardiserat, beprövat och erkänt klassificeringssystem: Mosaic™ 

Mosaic är Europas mest omfattande konsumentklassmodell, ett mycket starkt instrument byggt för konsekvent marknadsföring i flera kanaler och i dagens multikanal- och hyperlänkade värld. Baserat på Mosaic kan vi berika meddelandedata, transaktionsdata och specifika kunddata i Norden.

Med hjälp av analysmetoder och ny data erbjuder vi djupa och korrekta insikter i dina konsumenters livsstilar, beteenden och behov. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut inom komplex kommunikation och marknadsföring. Vi erbjuder helt enkelt noggrann och konsekvent målgruppsinriktning med oändlig affärspotential.

 

 

Läs mer

RAPPORTERING
Övervaka kundaktiviteter och kampanjer.

Kombinera flera rapportkomponenter (widgets) i en enkel rapportöversikt med dra-och-släpp. I våra olika översikter kan du använda europeiska meddelandedata, händelsedata och dina egna kunddata.

Genom att lägga till profildata baserade på Mosaic och annan geodemografisk data kan vår plattform hjälpa dig med snabbare och bättre datadrivna beslut – vilket också ger enkel och effektiv spårning av KPI.

Inom rapportering erbjuder vi dig:

• En tydlig övergripande bild av kundportföljen
• Övervakning i realtid av kampanjer
• Status och förändringar i segmentmodeller
• Värdefull insikt från meddelandedata

ANALYSER
Nå kunderna riktat och effektivt.

Använd värdefulla insikter för att förbättra din verksamhet. Vår plattform kan ge dig nödvändig förkunskap om din kundportfölj och de rätta verktygen för att analysera och förutsäga situationer och beteende – se till att dina kampanjer alltid är optimerade.

Vi behandlar meddelandedata tillsammans med externa data. Vi använder maskininlärning och AI-principer för att extrahera värdefulla insikter för kommunikation- och marknadsföringsbeslut och aktiviteter.

Inom analys erbjuder vi dig:

• Kartläggning och utveckling av kunder
• Prediktiv analys för att förutse kundbeteende
• Relevant innehåll till rätt personer

PROFILERING
Följ kundernas preferenser och möjligheter.

Arbeta med utökad information och insikter, inklusive aktiverings- och engagemangsnivåer, köpbeteenden och annan relevant kundrelaterad data. Genom att kombinera Mosaic med meddelande- och händelsedata, erbjuder vi dig en skarp bild i realtid av dina kunder och affärspotentialer.

Vår plattform segmenterar kunderna enligt deras egenskaper och beteenden så att du kan kommunicera med dem om rätt saker vid rätt tidpunkt i rätt kanaler.

Inom profilering erbjuder vi dig:

• Profilering av kunddatabasen och möjlighet till personifierad marknadsföring 
• Kartläggning och utveckling av kundprofiler
• Stark algoritmdesign
• Effektiv insamling och användning av insikter