Effektivisera hanteringen av event

När du arrangerar ett event är det viktigt att ha både intern och extern kommunikation i kanaler som är snabba och effektiva.

LINK Mobility kan erbjuda lösningar för olika typer av registreringar, digitala biljetter, interna och externa uppdateringar av schema men även tjänster för röstning samt inlämning av feedback om eventet.

Kontrollera flödet av besökare till ett event enkelt genom att skicka SMS med uppdateringar för program eller läge.

Relaterade branscher

Inspiration


Få in data på potentiella kunder, skapa kundengagemang och generera ökad försäljning med hjälp av mobila tävlingar.


Biljetter i mobilen är en service som efterfrågas snabbt och som idag ses som en självklarhet. Förenkla för både er och era kunder!