Larmtjänster via SMS

Var förberedd på oförutsedda händelser

Ibland kan det vara nödvändigt att behöva nå ut till delar av befolkningen på grund av en oförutsedd händelse, till exempel en brand, gasläcka, terrorhot, tsunami eller för en lavinvarning som utfärdats.

Varningssystemet kan även användas för information om planerade händelser som att vatten eller el stängs av i ett visst geografiskt område. Det går på så sätt att minska inkommande frågor från allmänheten om de redan är informerade.

Fråga oss om vilket varningssystem som passar era behov bäst!

Relaterade lösningar


Idag ligger alltmer fokus på kundupplevelsen, och allt mindre på priset. Digitalisera er verksamhet för att ligga i framkant.


Allteftersom att våra samhällen digitaliseras förväntar alltfler kunder tidssäkra notifikationer.