Mobilbiljetter

Förenkla verifikationer och behovet av fysisk dokumentation

Mobilbiljetter är en service som efterfrågas snabbt och som idag ses som en självklarhet.

Idag förväntar sig de flesta människor ett digitalt alternativ till fysiska biljetter, och att enkelt kunna leta upp sin biljett direkt i mobiltelefonen.

För att kunna erbjuda mobilbiljetter måste ni ha en realtidslösning som visar när en inbetalning gjorts och som kan göra skapa unika biljetter. 

Eftersom vi sällan är ifrån våra mobiltelefoner blir registreringar och verifikationer med telefonen enkelt och smärtfritt och det minskar administrativa kostnader. Samtidigt som det är bättre för miljön. 

Låt biljetten gå ut som SMS, SMS med länk, som QR-kod, i app eller i konversation.