Sådan måler du succesen af dine notifikationer

Sådan måler du på dine notifikationers performance!
author
Theodor Nørgaard2024-02-09

Læsetid: 5 minutter


Det er vigtigt at spore og analysere hver notifikationskanals performance og dykke ned i nøgletal til evaluering af effektiviteten af notifikationerne! Uden at analysere og vurdere på notifikationers virkning, har virksomheder ingen idé om det notifikation setup, de driver har den ønskede effekt. I denne blog vil vi belyse konkrete områder og metoder, hvorpå virksomheder kan måle på succesen af de notifikationer, der sendes til modtagerne.

Sporing og analyse af performance for hver notifikationskanal

Virksomheder udnytter flere notifikationskanaler, herunder SMS, email, WhatsApp, RCS, Viper og App Push, til at nå deres målgruppe. Sporing og analyse af hver enkelt kanals performance er afgørende for at forstå brugerengagement, optimere kommunikationsstrategier og opnå de ønskede resultater.

 • Kanalspecifik indsigt
  Ved at analysere på kanalspecifik indsigt kan virksomheder forstå, hvordan brugerne interagerer med hver enkelt notifikationskanal. Det muliggør informerede beslutninger om allokering af ressourcer og fokus på de kanaler, der giver de bedste resultater for virksomhed og notifikationsmodtagerne.

 • Analyse af brugeradfærd
  Analyse af brugernes interaktion med notifikationer hjælper virksomheder med at forstå brugernes præferencer og adfærd. Denne viden er uvurderlig for at tilpasse kommunikationsstrategier, så de stemmer overens med brugernes forventninger og præferencer.

 • Optimering af notifikationers ydeevne
  Sporing af performancemålinger gør det lettere at identificere kanaler eller notifikationer, der ikke performer. Virksomheder kan derefter finjustere deres strategier og optimere indhold, timing og leveringsmetoder for at forbedre den samlede performance.

 • Muligheder for personalisering
  Analyser mønstre i brugeradfærd og afdæk den kundedata, som kan benyttes til personlig kommunikation. Personalisering af notifikationer baseret på brugerpræferencer og engagementshistorik øger relevansen af notifikationerne og bidrager til en positiv brugeroplevelse.

Nøgletal til sporing af notifikationskanalers ydeevne

For at forbedre effektiviteten af notifikationer er det afgørende at analysere nøgletal for at spore kanalens præstation. Ved at fokusere på leveringshastigheder, åbningsrater, click-through rates (CTR) og konverteringsrater kan man måle den overordnede effektivitet og det faktiske brugerengagement for hver notifikationskanal. Disse målinger tilbyder uvurderlig indsigt, der muliggør optimering af notifikationsstrategien for at maksimere den ønskede effekt.

 • Leveringshastigheder
  Mål procentdelen af vellykkede leverede meddelelser for hver notifikationskanal. Høje leveringsrater indikerer, at en kanal er pålidelig og effektiv til at nå den tilsigtede målgruppe.

 • Åbningsrater
  Evaluer procentdelen af brugere, der åbner og ser notifikationerne. Høje åbningsrater viser, hvor effektiv notifikationen er til at fange modtagerens opmærksomhed.

 • Click-Through Rates (CTR)
  Vurderer procentdelen af brugere, der klikker på links eller foretager ønskede handlinger i notifikationen. En høj CTR indikerer brugerengagement og en god effektivit af call-to-action.

 • Konverteringsrater
  Mål den procentdel af brugere, der foretager en ønsket handling, såsom at foretage et køb, hente en pakke eller udfylde en formular, efter at have modtaget en notifikation. Konverteringsrater giver indsigt i notifikationers indvirkning på modtagernes brugeradfærd.

Key Performance Indicators (KPI'er) til evaluering af notifikationers effektivitet

Evaluering af den overordnede effektivitet af notifikationer kræver et sæt nøgleindikatorer (KPI'er), der stemmer overens med forretningsmålene.

 1. Strategisk beslutningstagning: KPI'er giver et holistisk overblik over effektiviteten af notifikationsstrategier. Virksomheder kan træffe informerede beslutninger, omfordele ressourcer og optimere notifikationer baseret på den indsigt, de får fra KPI'erne.

 2. Benchmarking af performance: Fastsæt benchmarks for KPI'er for at vurdere den relative succes for forskellige kampagner, anvendelser, kanaler eller tidsperioder. Benchmarking gør det muligt for virksomheder at sætte realistiske mål og måle fremskridt i forhold til dem.

 3. Kontinuerlig forbedring: Regelmæssig overvågning af KPI'er gør det muligt for virksomheder at identificere områder, der kan forbedres. Ved at forstå, hvad der virker, og hvad der ikke virker, kan virksomheder justere deres notifikationsstrategier for løbende forbedring.

Eksempler på KPI'er for notifikationer

At opstille KPI'er for ens notifikationer er afgørende af flere årsager. Det giver et klart mål for at evaluere præstationen af notifikationsstrategien. Det hjælper med at identificere styrker og svagheder samt muligheder for forbedring. KPI'erne for notifikationerne sikre, at indsatsen rettes mod de mest værdifulde og relevante mål.

 • Brugerengagement
  Spor det samlede brugerengagement på tværs af notifikationskanalerne, herunder antallet af aktive brugere, interaktioner og den tid, der bruges på at engagere sig i notifikationer. Mål fastholdelsesgraden for brugere, der konsekvent engagerer sig i notifikationer over tid. En høj fastholdelsesrate indikerer vedvarende interesse og tilfredshed med notifikationsstrategien.

 • Investeringsafkast (ROI)
  Evaluer det afkast, der genereres af notifikationerne i forhold til de investerede ressourcer. ROI giver et håndgribeligt mål for effekten af notifikationsstrategien.

 • Kundetilfredshed
  Gennemfør undersøgelser eller opstil feedbackmekanismer for at måle kundernes tilfredshed med notifikationernes indhold, hyppighed og relevans. Positiv feedback korrelerer med en effektiv notifikationsstrategi.

 • Konverteringer
  Sæt mål for konverteringer, såsom køb, udførsel af ønskede handlinger eller tilmeldinger, på specifikke notifikationskanaler. Når der er en forståelse for, hvilke kanaler der fører til de ønskede handlinger, kan dette benyttes som grundlag for fremtidige strategier og ressourceallokeringer.

Sådan analyseres notifikationer og deres KPI'er

 • Nøjagtighed af data
  Sørg for nøjagtige data ved regelmæssigt at validere data. Præcise data er afgørende for meningsfulde analyser og pålidelige målinger.

 • Kontinuerlig overvågning
  Implementer realtidsovervågning af kanaler for hurtigt at identificere tendenser, uregelmæssigheder eller udfordringer, der kan kræve øjeblikkelig justeringer af notifikationsstrategien.

 • Analyse på tværs af kanaler
  Analyser præstationsmålinger på tværs af flere notifikationskanaler for at identificere synergier og muligheder for integrerede strategier, der udnytter styrkerne i hver kanal.

 • Segmentering af brugere
  Segmenter brugerdata baseret på demografi, adfærd, historik eller præferencer for at få mere detaljeret indsigt i, hvordan notifikationer fungerer for specifikke segmenter.

 • A/B-testning
  Udfør A/B-test for at eksperimentere med forskellige elementer såsom indhold, timing eller kanaler anvendt til notifikationer. A/B-test giver værdifuld indsigt i, hvad der virker for brugerne.

Ved at spore og analysere performance for hver notifikationskanal kan virksomheder forstå brugerengagementet, optimere kommunikationsstrategier og opnå de ønskede resultater. Kanalspecifik indsigt og analyse af brugeradfærd muliggør informerede beslutninger og optimering af notifikationers ydeevne. Ved at fastsætte og overvåge notifikations KPI'er kan virksomheder kontinuerligt forbedre deres notifikationsstrategier og opnå større succes. Med klare KPI'er og en løbende analyse af data kan virksomheder sikre, at deres notifikationsstrategi er effektiv, engagerende og relevant for deres modtagere.

Skræddersyede notifikationskanaler

LINK Mobility tilbyder en bred vifte af notifikationskanaler, der passe din virksomheds specifikke behov. Vi prioriterer pålidelighed og hurtig levering, samtidig med at vores løsninger er skalerbare og sikre. Med LINK Mobility som din udbyder kan du være sikker på, at dine notifikationer når frem på rette tidspunkt og på den mest effektive måde, uanset omfanget af din kommunikation.Kontakt os!

Kontakt os eller book et møde med en af vores danske eksperter!

Disse emner vil måske også interessere dig

LINK Image

LINK Mobility er Europas førende leverandør inden for mobilkommunikation med speciale i Messaging, Marketing Automation, SMS Gateway, digitale tjenester og intelligent brug af data. LINK er noteret på Oslo Børs, se vores Investor Relations her.