author
Arla Behm2023-11-14

LINK Mobilityn SMS-palveluiden raportointiominaisuudet ja hyödyt

Raportointi on olennainen osa liiketoimintaa ja se tarjoaa mahdollisuuden arvioida oman toiminnan tehokkuutta, laskea investointien tulosta sekä optimoida ja iteroida omaa toimintaa datan pohjalta. Dataan perustuvat päätökset ovat onnistuneen liiketoiminnan ytimessä, jolloin selkeät ja kattavat raportit omasta toiminnasta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Me LINK Mobilityllä ymmärrämme raportoinnin merkityksen onnistuneen liiketoiminnan sekä päätöksenteon yhteydessä ja siksi haluamme tarjota parhaimmat työkalut asiakkaillemme sekä kumppaneillemme palveluidemme seurantaan.

Asiakaskohtainen raportointi ja laskutus

Tarjoamme mahdollisuuden asiakaskohtaiseen raportointiin ja laskutukseen, joka on erityisen hyödyllinen monille yrityksille. Näin asiakkaamme ja kumppanimme voivat seurata ja raportoida viestiliikennettä kullekin loppukäyttäjälle yksilöllisesti. Yksilötason raportointi mahdollistaa kattavamman näkymän toteutuneeseen viestiliikenteeseen ja auttavat tarkastelemaan kunkin viestilähetyksen vaikutusta liiketoimintaan.

Maakohtaiset viestivolyymit

Tarjoamme myös maakohtaiset viestivolyymit kullekin viestitoimitukselle tai kampanjalle. Kyseisen raportin ja datan avulla on helppo nähdä, miten viestintäaktiviteetit jakautuvat eri markkina-alueille, jolloin omia aktiviteetteja, viestien sisältöjä sekä prosesseja voi optimoida yhä kattavammin ja kohdennetusti.

Kampanjatason seuranta

Palvelujamme käyttävät yritykset pystyvät tarkastelemaan ja raportoimaan kampanjoita sekä lähetyksiä yksilöllisesti. Ominaisuuden ansiosta kustakin kampanjan toteutuksesta saadaan tarkkaa kampanjakohtaista dataa yleisen näkymän lisäksi. Data on nähtävissä Message Searchissa tai tarkemmin excel-raporteilla Reports-osiossa. Ominaisuus mahdollistaa esimerkiksi A/B-testauksen, jolloin on tärkeää saada tarkkaa dataa toteutetuista lähetyksistä onnistuneen vertailun tueksi.

Segmentointi

Palvelumme raportointiominaisuudet mahdollistavat myös vastaanottajaryhmien tarkemman seurannan ja segmentoinnin. Ominaisuus näyttää, miten eri ryhmät reagoivat viesteihin, kuinka nopeasti viestit vastaanotetaan, miten vastaanottajat konvertoituvat ostaviksi asiakkaiksi tai ketkä kaikki ovat viestin vastaanottaneet. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen ja käytetty etenkin markkinointiviestien ja -kampanjoiden yhteydessä, joissa on tärkeää saada näkyvyys siihen, miten markkinointisisältö resonoi vastaanottajissa.

Toimituskuittaukset

Tarjoamme suoran tilastointiyhteyden, joka mahdollistaa asiakkaillemme saada tilastoja suoraan omaan järjestelmäänsä. Näiden avulla asiakkaamme ja kumppanimme pystyvät nopeasti ja helposti tarkastamaan toimituskuittaukset ja näkemään ajantasaiset tiedot viestien toimitusten tilasta.

GateAPI

GateAPI:n avulla voimme määrittää toimituskuittaukset suoraan asiakaskohtaisiin URL-osoitteisiin rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa asiakaskohtaisen raportoinnin asiakkaan järjestelmässä ilman tarvetta olla yhteydessä tekniseen tukeen.

Kaikki tiedot käsissäsi – yksin tai yhdessä

Palvelumme sopivat kaiken kokoisille yrityksille, kaikille toimialoille. Asiakkaastamme riippuen tiimissä voi olla henkilöitä, jotka ovat edistyksekkäämpiä SMS-palveluiden ja raportointityökalujen käyttäjiä sekä tiimejä, joissa samanlaista osaamista ei sisäisesti löydy. Me toimimme läsnä olevana ja proaktiivisena asiantuntijana kummassakin tilanteessa – niin asiakkaillemme kuin kumppaneillemme.

Kaikki tarjoamamme raportointityökalut sekä niiden ominaisuudet ovat käyttäjän saavutettavissa ja käytettävissä vapaasti. Useimmiten asiakkaan ei tarvitse olla erikseen yhteydessä tekniseen tukeemme. Sen sijaan, asiakkaamme ja kumppanimme voivat itse rakentaa automaation jokaisen PPID:n ilmoittamiseksi mikä säästää aikaa ja vaivaa sekä mahdollistaa nopean toiminnan ilman ylimääräisiä vaiheita.

Samalla autamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhdessä tarkastelemaan raportteja, analysoimaan dataa sekä optimoimaan työkaluja vastaamaan parhaiten omiin tarpeisiin. Tarjoamme työkalut ja tuen, jotka auttavat yrityksiä optimoimaan viestintää ja tekemään parempia päätöksiä omassa liiketoiminnassa.

Haluatko raportoida kampanjoista yhä tarkemmin, segmentoida asiakasryhmiä monipuolisemmin tai seurata viestien toimitusta reaaliajassa – me olemme täällä auttaaksemme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Termit tutuiksi

PPID, PlatformId sekä PlatformPartnerId:
Kytkiessämme REST API -rajapintamme käyttöön, ilmoitamme tavallisesti oletukselliset arvot rajapintamme PlatformId- sekä PlatformPartnerId-parametreihin. Asiakas- tai instanssikohtaisen raportoinnin mahdollistamiseksi käyttöön on kuitenkin mahdollista kytkeä kustomoitu PlatformId-arvo, jolloin PlatformPartnerId-parametrissa asiakkaamme on mahdollista käyttää haluamiaan vapaita arvoja eritelläkseen viestimäärät per asiakas/instanssi, ja tällöin me pystymme kuukausittain toimittamaan raportin viestimäärien jakautumisesta kullekin platformPartnerId-arvolle maakohtaisesti.

RefID:
REST API -rajapinnassamme oleva parametri, johon on mahdollista syöttää vapaa arvo tai useampia arvoja asiakkaan haluamalla tavalla eroteltuna, kentän maksimipituus 256 tavua. Voidaan hyödyntää esimerkiksi kampanjakohtaisesti niin, että kukin lähetyskampanja saa oman refId-arvonsa. RefId-arvo palautuu mukana viestin toimituskuittauksessa, mikä mahdollistaa esimerkiksi kampanjakohtaisen seurannan rakentamisen asiakkaan järjestelmään. RefId-parametrin arvot näkyvät myös myLINKin Message Search - sekä Reports-osioissa, joten lähettyjen viestien hakeminen ja raportointi RefId-arvon pohjalta on mahdollista myös myLINKissä.

DLR:
Delivery Report eli toimituskuittaus. Rajapinnassamme asiakkaan on mahdollista tilata viestien toimituskuittaukset haluamaansa URL-osoitteeseen. Tällöin asiakkaan on mahdollista suoraan omasta järjestelmästään seurata, onko viestit toimitettu, tai mikäli viesti on päätynyt toimitusvirheeseen, niin toimituskuittauksessa palautuneen virhekoodin perusteella päätellä mistä syystä viestiä ei ole saatu toimitettua. Toimituskuittausten vastaanotto edellyttää erillisen GateId-arvon käyttöönottoa viestin lähetyspyynnön DeliveryReportGates-parametrissa. GateId:n kytkentä onnistuu joko ilmoittamalla tekniseen tukeemme toimituskuittauksen URL-osoite tai luomalla GateId itse suoraan Gate API -rajapintamme kautta.

Custom Parameter:
Rajapinnassamme on mahdollista käyttää myös erillisiä custom parametreja, jotka ovat myöskin viestin toimituskuittauksessa asiakkaalle palautuvaa tietoa. Custom-parametrit mahdollistavat raportoinnin asiakkaan järjestelmässä esimerkiksi lähetyksen yksittäisen vastaanottajasegmentin perusteella.