Slik stopper du SMS svindel: LINK SMS SenderID Protection

author
Theodor Nørgaard2024-02-09

Lesetid: 9 minutter


SMS-kommunikasjon har blitt en viktig kanal for bedrifter for å komme i kontakt med kunder. Men med denne formen for kommunikasjon kommer også trusselen om SMS-svindel. Uredelige aktiviteter som SMS-spoofing utgjør en betydelig risiko for bedrifter og deres kunder. SMS-svindel kan ha skadelige konsekvenser for både bedrift og kunde, inkludert økonomiske tap og skade på merkevarens omdømme. Som svar på disse utfordringene introduserer LINK Mobility LINK SMS SenderID Protection som en pålitelig løsning for å beskytte bedrifter og deres kunder mot denne typen risiko.

Forstå taktikken til nettkriminelle når det gjelder SMS-svindel

SMS-spoofing er en sofistikert teknikk som brukes av nettkriminelle for å manipulere avsenderidentifikasjonen (SMS SenderID) på SMS-meldinger og dermed skape et falskt inntrykk av legitimitet. Denne uredelige praksisen har som mål å lure mottakere til å tro at SMS-meldinger kommer fra anerkjente kilder, mens de faktisk ikke gjør det.

Implikasjonene av SMS-spoofing går langt utover bare ulemper og utgjør en betydelig risiko for både bedrifter og forbrukere. Svindlere utnytter denne teknikken til å iscenesette en myriade av uredelige aktiviteter, fra phishing-opplegg til omfattende økonomisk svindel.

For bedrifter kan konsekvensene av å bli offer for sms-forfalskning og svindel være alvorlige. Ikke bare kompromitterer det integriteten til kommunikasjonskanalene deres, men det undergraver også kundenes tillit. Uautorisert spredning av sensitiv informasjon kan utsette selskaper for juridisk eller etisk ansvar og uopprettelig skade på deres merkevareomdømme.

Forbrukere er på ingen måte immune mot de skadelige effektene av SMS-svindel. SMS-svindleres tyveri av personlig informasjon, for eksempel finansiell informasjon eller sensitive data, kan føre til identitetstyveri, økonomisk tap og til og med følelsesmessig nød.

Det er tilfeldig hvem som kan bli ofre for phishing-forsøk eller svindel.

I hovedsak er SMS-spoofing en gjennomgripende trussel som overskrider bransjegrenser og påvirker både enkeltpersoner og organisasjoner. Derfor er det avgjørende at bedrifter og forbrukere forblir årvåkne og vedtar proaktive tiltak for å redusere risikoen forbundet med denne lumske formen for nettkriminalitet.

Beskytt SMS-trafikken din mot svindel

LINK SMS SenderID Protection er en omfattende løsning for å bekjempe SMS-svindel. Ved å bekrefte identiteten til avsenderen og sikre integriteten til SMS-kommunikasjonen, forhindrer denne løsningen effektivt forsøk på spoofing og øker tilliten mellom bedrifter og deres kunder. Gjennom samarbeid med nordiske mobiloperatører har LINK Mobility utviklet en robust løsning som hindrer uautoriserte parter i å manipulere SMS SenderID og dermed beskytter bedrifter og forbrukere mot svindel.

Fordelene ved SMS SenderID Protection

I digital kommunikasjon går fordelene med SMS SenderID Protection langt utover bare sikkerhetstiltak. Denne innovative løsningen tilbyr et mylder av fordeler som ikke bare øker bedriftenes troverdighet, men også beskytter deres merkevareintegritet og reduserer risiko forbundet med SMS-svindel.

 • Forbedret sikkerhet
  LINK SMS SenderID Protection tilbyr et omfattende sikkerhetsrammeverk som beskytter SMS-trafikk mot uautorisert sending fra hvilken som helst meldingskilde, samt manipulering av SMS SenderIDs. Det sikrer at bare legitime SMS-meldinger fra bekreftede SenderID-er når mottakerne.

 • Forebygging av svindel
  Ved å "whiteliste" autoriserte avsenderID-er, oppdager LINK Mobility på nettverksnivå og blokkerer effektivt mistenkelig SMS-trafikk slik at den ikke når mottakerne. Dette reduserer risikoen for svindel orkestrert av etterlignere.

 • Opprettholder integriteten til merkevaren
  SMS SenderID Protection beskytter selskapets merkevare ved å hindre uautoriserte enheter fra å utgi seg for selskapet, og opprettholder dermed integriteten og troverdigheten.

 • Økt tillit og kundetilfredshet
  Å prioritere sikkerhet og integritet i SMS-kommunikasjon viser engasjement for kundene, så vel som deres databeskyttelse, noe som fremmer tillit og sikkerhet blant SMS-mottakere og øker nivået av lojalitet og tilfredshet.

 • Kostnadsbesparelser
  Til tross for den første investeringen, oppveier de langsiktige fordelene med LINK SMS SenderID Protection langt kostnadene. Ved å avverge svindelrelaterte tap, redusere omdømmeskader og minimere juridiske og etiske straffer, sparer bedrifter ressurser.

Kort sagt, fordelene med SMS SenderID Protection er mange, fra å bygge tillit og troverdighet hos kundene til å beskytte merkevareintegriteten og redusere risiko i forbindelse med SMS-svindel. Ved å investere i denne innovative løsningen kan bedrifter demonstrere sin forpliktelse til autentisitet, pålitelighet og sikkerhet, og dermed skape sterkere relasjoner med kunder og posisjonere seg som ledere i sine respektive bransjer.

Implementeringsprosess

Implementering av LINK SMS SenderID Protection er en smidig prosess som begynner med å etablere en avtale mellom selskapet og LINK Mobility. Deretter definerer virksomheten de alfanumeriske SMS SenderID-ene de ønsker å beskytte og identifiserer autoriserte meldingskilder. LINK Mobility sørger da for implementering av filtre på tvers av mobilnettverk, tilpasning til ulike lovmessige forhold og teknisk infrastruktur for å gi effektiv beskyttelse mot SMS-svindel, uavhengig av meldingskilde.

LINK SMS SenderID Protection dekker tjenester utover våre egne løsninger, som LINK SMS Gateway, og beskytter all SMS-trafikk fra alle meldingskilder. SMS SenderID Protection drives på operatørnivå og vedlikeholdes av LINK Mobility.

Styrk sikkerheten i finansnæringen

LINK Mobility har i årevis etablert seg som en pålitelig partner innen finanssektoren og bidrar nå til å sikre SMS-kommunikasjonen til banker og betalingsapper med LINK SMS SenderID Protection. Løsningen styrker sikkerheten og beskytter mot potensiell SMS-svindel som vil få økonomiske konsekvenser for mottakerne.

Ved å implementere LINK SMS SenderID Protection oppnår finanssektoren ikke bare økt sikkerhet, men også forbedret tillit til kommunikasjonen.

LINK Mobilitys fokus på å tilby pålitelige og effektive sikkerhetsløsninger understreker forpliktelsen til å sikre finanssektoren mot cybertrusler og styrke bransjens generelle integritet.

I forkant av kampen mot spoofing

LINK Mobility er fast bestemt på å bekjempe spoofing og forbedre cybersikkerhetstiltak for selskaper på tvers av bransjer i samarbeid med myndighetene og de nordeuropeiske mobiloperatørene.

Gjennom strategiske partnerskap med telekommunikasjonsleverandørene i Norge Danmark, Sverige og Finland har LINK Mobility styrket sin SMS SenderID Protection-løsning, som begrenser mulighetene for spoofing og skaper et sikrere miljø for bedrifter som bruker SMS som kommunikasjon, markedsføring eller varsling. kanal.

Med LINK SMS SenderID Protection kan bedrifter trygt navigere i det mobile meldingsuniverset, beskytte omdømmet deres og sørge for sikkerheten og tilfredsheten til kundene sine.Kontakt oss!

Ønsker du å vite mer om LINK SMS SenderID Protection? Kontakt oss!

LINK Mobility er Europas ledende leverandør innen mobilkommunikasjon, og spesialiserer seg på meldinger, Marketing Automation, SMS-gateway, digitale tjenester og intelligent bruk av data. LINK er notert på Oslo Børs, se våre Investor Relations her.