author
LINK Mobility AS2023-01-11

Har du problemer med å beholde SMS-abonnentene dine? Det vil alltid være noen som velger å melde seg av når de mottar SMS fra deg, dersom antallet øker raskt kan det være greit å undersøke hva som er årsaken. Vi har samlet noen tips som kan hjelpe deg med å optimalisere utsendelsene dine!

Nedenfor vil vi gå gjennom de vanligste årsakene til at abonnenter velger å avslutte abonnementet, og hva du kan gjøre for å forbedre tekstmeldingene dine.

1. Vær åpen om hvor ofte du vil sende SMS, og hva som skal kommuniseres

Et første tips er å gå gjennom kommunikasjonen og informasjonen i forbindelse med registreringsprosessen. Vi anbefaler at du informerer dine abonnenter om hvilket type innhold de kan forvente å motta fra deg på SMS, og hvor ofte utsendelsene skal skje. Vær åpen om hva det vil si å være SMS-abonnent hos deg og hvilke type fordeler man får, slik at mottakers forventninger samsvarer med det du faktisk leverer.

For å tilpasse deg dine abonnenters behov og ønsker kan du la abonnentene selv bestemme hvor ofte de er villige til å motta SMS. Sørg for at du har all nødvendig informasjon tilgjengelig på stedene der folk kan registrere seg for tekstmeldingene dine. Hvis abonnentene dine er godt informert om hva de kan forvente, vil du kunne unngå unødvendig irritasjon.

2. Vær konsekvent i frekvensen av tekstmeldingene dine

En vanlig årsak til avmelding kan være at du ikke er konsekvent i frekvensen på utsendelsene dine. Det kan for eksempel hende du sender mye i løpet av en periode, for så å sende svært sjelden i løpet av en annen periode. Hvis du ikke holder en jevn frekvens, kan mottakerne oppfatte deg som irrelevant, eller de vil ikke en gang huske hvorfor de registrerte seg fra begynnelsen. Sørg derfor for en jevn oppfølging der du opprettholder dialogen på en naturlig måte. Forhold deg gjerne til spesifikke dager og tider der utsendelser faller naturlig. Og husk å følge retningslinjene du informerte abonnentene dine om ved registrering.

Et forslag er å analysere utsendelsene dine basert på åpningsgrad og klikkfrekvens for å avklare hvilke dager og klokkeslett som fungerer best med dine mottakere. Hvis du får et blandet resultat, kan du segmentere kundebasen din og tilpasse utsendelsene basert på mottakernes preferanser. Sjekk andre relevante data som kan hjelpe deg med å identifisere hva som utløser avregistrering og foreta korrigeringer deretter.

3. Segmenter og tilpass tekstmeldingene dine

Det kanskje viktigste å huske på i tekstmeldingene dine er å segmentere og tilpasse kommunikasjonen. Ettersom mottakerne dine tar et aktivt valg om å akseptere SMS-kommunikasjon fra deg, er det svært viktig at du tilpasser utsendelsene etter mottakernes behov, atferd og preferanser. SMS-abonnenter forventer at det som kommuniseres er av verdi for dem.

Sender du et tilfeldig innhold er det stor risiko for at mottakerne dine melder seg ut da de ikke finner utsendelsene relevante. Analyser mottakernes atferd og interaksjoner med deg, og skreddersy utsendelsene for de absolutt beste resultatene. Det vil bidra til økt åpningsrate, klikkfrekvens og konvertering.

4. Eksklusive tilbud

Vær tydelig på at det er verdi i å være SMS-abonnent ved for eksempel å tilby eksklusive kampanjer og gaver, eller gi mottaker muligheten til å få tilgang til nye produkter før alle andre. Send gjerne ut relasjonsbyggende SMS som konkurranser, kundeundersøkelser og andre aktiviteter som kan bidra til høyt kundeengasjement. Få dem til å føle seg spesielle, utvalgte og gi dem insentiver til å fortsette å abonnere på utsendelsene dine.

5. Skille SMS-kampanjene dine fra andre kanaler

Du har sannsynligvis flere abonnenter som følger deg på sosiale medier og abonnerer på nyhetsbrevet ditt via e-post. Sørg for å formidle ulike nyheter, tilbud og aktiviteter i ulike kanaler. Hvorfor skal de abonnere på tekstmeldingene dine hvis de mottar samme informasjon i andre kanaler? På denne måten skaper du også et insentiv for at de ønsker å følge deg og samhandle med deg i flere kanaler. Får du kundene dine til å følge deg i flere kanaler, kan du også sørge for at du ikke mister dem helt dersom de velger å slutte å abonnere på én kanal.

6. Vær kort og konsis i tekstmeldingene dine

Kraften til SMS ligger i stor grad i at den er kort og lett tilgjengelig. Sammenlignet med for eksempel e-post er en SMS-melding mye lettere å lese da det ikke krever mye tid eller krefter å oppfatte meldingen. Av den grunn er det også viktig at du holder tekstmeldingene dine korte med tydelige beskjeder, ellers er det lett å miste mottakeren. Fang interessen til mottakerne dine med kraftige, korte og klare meldinger og bruk lenker, filer eller andre kanaler når budskapet i meldingen krever mye plass.

7. Bekreft avregistrering og be om tilbakemelding

Et siste tips! Når dine abonnenter velger å melde seg av fremtidige tekstmeldinger, kan du i forbindelse med bekreftelse av oppsigelsen takke for at de er lojale abonnenter og benytte anledningen til å be om tilbakemelding. Spør hvorfor de valgte å avslutte abonnementet slik at du får innsikt i hva du kan gjøre bedre.

 

Ønsker du tips om hvordan du samler inn kundedata og samtykke, ta gjerne kontakt med oss!