Published on 2022-08-16

LINK Mobility Interim Report Q2 - 2022

Organisk inntektsvekst i fast valuta var 4 %, mens den underliggende organiske veksten var 11 % når man justerer for høye sammenligninger for andre kvartal 2021. Fortsatt organisk vekst støttes av en stabil utvikling i kundeoppkjøp og svært lav kundefragang.

Bruttoresultatet øker 18 % til 317 millioner kroner. Organisk bruttoresultat ble påvirket av lavere inntektsvekst og blandingseffekter. Justert EBITDA økte med 8 % til 129 millioner kroner. På lengre sikt ser LINK et stort mersalgspotensiale for sine mer avanserte produkter ettersom markedsadopsjonsratene fanger opp med de raske teknologiske fremskritt de siste årene.

For å få tilgang til hele LINK Mobility Q2 2022-rapporten, klikk her.