Published on 2021-04-20

websms og SimpleSMS blir LINK Mobility Austria

De to største leverandørene for meldingstjenester i Østerriket kombinerer sin kompetanse og blir LINK Mobility Austria GmbH.

Graz/Wien, Østerrike. 20. april 2021 – Våren 2021 slo de to østerrikske meldingspionerene, websms og SimpleSMS, sammen sine aktiviteter og tekniske plattformer under LINK Mobility Austria. websms vil fortsette å eksistere som et online produktmerke. Kunder og partnere i hele DACH-regionen vil dra nytte av en bredere tjeneste- og produktportefølje, samt full service for bedriftsbedrifter. Med tre lokasjoner i Graz, Wien og Wels betjener LINK Mobility Austria nå totalt 6200 bedriftskunder. LINK Mobility er ansvarlig for utsendelse av mer enn 950 millioner SMS- og WhatsApp-meldinger per år i DACH-regionen. LINK Mobility Austria er en del av det børsnoterte LINK Mobility Group Holding ASA i Norge.

“We are very pleased that LINK Mobility Austria has been able to put together the strongest product range that has been available in the DACH region so far. In the future, it will be a matter of integrating new technological developments, such as Rich Communication Services (RCS), into efficient communication solutions for our customers. This will also provide significant impulses beyond the borders of Austria,” forklarer Christian Waldheim, Managing Director at LINK Mobility Austria. Mens websms vil være tilgjengelig som et produktmerke for små og mellomstore bedrifter (SMB), vil merkevaren LINK Mobility sette et sterkere fokus på bedriftssegmentet og vil dermed utvide sin andre økonomiske pilar på en bærekraftig måte. Selskapets kjernekompetanse i bedriftssektoren ligger i utvikling av skreddersydde kommunikasjonsløsninger via en sentral plattform – kalt Communications Platform as a Service, eller CPaaS-løsninger.

Europeisk kompetansesenter med innovative produktløsninger

Kunnskapen om websms innen mobilkommunikasjon til små og mellomstore bedrifter har vokst over to tiår. Dette er svært verdifullt for LINK Mobility Austria ettersom kompetansen fra den østerrikske enheten kan deles på tvers av hele organisasjonen. Selvregistreringsprosessen utviklet via en nettportal fra websms har blitt rullet ut som et godt eksempel gjennom hele LINK Mobility Group. “Due to the high demand for easy access into mobile corporate communications, we have developed an efficient and user-friendly registration system for SMEs. We are proud that in the future we will be able to be responsible for this customer segment and be able to spread our competence within this area across LINK’s European footprint,” fortsetter Waldheim.