Published on 2022-11-22

Twoday AI Works x LINK Mobility – kumppanuus, joka mullistaa suomalaisten yritysten viestintää

Olemme päättäneet yhdessä kumppanimme Twiday AI Worksin kanssa mullistaa tapaa, jolla suomalaiset yritykset viestivät asiakkailleen. Yhteistyömme tuloksena on maailma, jossa yritykset luovat unohtumattomia kokemuksia asiakkailleen, ja joka vapauttaa kuluttajat tiedostamattomista kahleistaan. Tämä maailma luodaan Suomeen meidän, alamme rohkeiden edelläkävijöiden sekä WhatsAppin toimesta.

”Nyt ei oiota mutkia, rakennamme paremmaksi ja valmiimmaksi sitä infrastruktuuria, joka mahdollistaa edistyksellisemmän ja tehokkaamman viestinnän suomalaisille yrityksille ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin”, mainitsee Twoday AI Worksin operatiivinen johtaja Tomi Korpaeus.

WhatsApp on integroitu Twoday AI Worksin omaan hyperautomaatio- ja asiakaspalvelualustaan (FLOW), jotta palvelua käyttävät yritykset voivat tarjota yhä sujuvampia asiakaskokemuksia jokaisessa asiakaspolun vaiheessa. Meidän roolimme WhatsApp Business Solution Providerina on toimia linkkinä Twoday AI Worksin sekä WhatsAppin välillä ja varmistaa, että suomalaisilla yrityksillä on käytössään alan parhaimmat sekä tietoturvallisimmat työkalut monipuolisen viestinnän toteuttamiseksi.

WhatsApp on yksi Suomen suosituimmista viestisovelluksista, jonka ansiosta jokainen suomalainen yritys voi olla varma, että sovellus todennäköisesti löytyy myös omien asiakkaiden puhelimista. Valtaosa suomalaisista yrityksistä ei kuitenkaan vielä käytä WhatsAppia viestinnässään, vaikka sovelluksen monipuoliset ominaisuudet tarjoavatkin merkittäviä etuja yrityksille. Tämän me haluamme Twoday AI Worksin kanssa muuttaa.

Näin viestintäsi mullistuu

Olemme Twoday AI Worksin kanssa tunnistaneet kolme merkittävintä tarvetta ja käyttötapaa, joissa WhatsApp mullistaa yritysten toimintaa sekä viestintää: perinteisen asiakaspalvelun laajentaminen, asiakasprosessien automatisointi sekä oikea-aikainen viestintä oikeassa kanavassa. Yhteistyömme ansiosta ja WhatsAppin avulla pystymme tarjoamaan yrityksille työkalut omien toimintatapojen tehostamiseksi, resurssien säästämiseksi sekä asiakastyytyväisyyden ja -sitoutuneisuuden lisäämiseksi.

"Uskon, että WhatsApp tulee mullistamaan asiakaskommunikaation sellaisena kuin me sen tunnemme. Kanavana se on palvelutehokas ja vastaa asiakkaiden alati kasvaviin odotuksiin palvelun saatavuudesta ja helppoudesta. Se tulee muokkaamaan yritysten tapaa kommunikoida asiakkaidensa kanssa, joka tarkoittaa muutoksia myös palveluprosesseihin. Tästä syystä Visma AI Works on meille strategisesti tärkeä kumppani,” kertoo LINK Mobility Oy:n toimitusjohtaja Immo Salonen.

WhatsApp osana yrityksen asiakaspalvelua helpottaa sekä yrityksen työntekijöiden että kuluttajien arkea. Kaikki mitä muutkin asiakaspalvelukanavat pystyvät tarjoamaan onnistuu myös WhatsAppilla, mutta usein paljon tehokkaammin, helpommin ja turvallisemmin.

  • Yrittäjät ja kuluttajat voivat jakaa keskustelussa dokumentteja ja mediatiedostoja samalla tavalla kuin sähköposteissa, mutta viestintä on paljon nopeampaa ja ajankohtaisempaa.

  • Yritykset voivat rakentaa sovelluksessa samanlaisia automaattisia keskustelupohjia kuin verkkosivujen chatboteissa, mutta niiden käyttö ei vaadi asiakkaalta jatkuvasti avoinna olevaa selainta.

  • Asiakaspalvelijoiden työ helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto pysyy kootusti yhdessä ja samassa keskustelussa. Lisäksi asiakaspalvelijat voivat helposti ohjata keskusteluja toisille työntekijöille, ilman että keskustelu asiakkaalle katkeaisi tai tietoa häviäisi.

Merkittävin etu on kuitenkin se, että asiakkaat pystytään tunnistamaan, sillä WhatsApp on puhelinnumeroon sidottu. ”Taustajärjestelmien avustuksella asiakkaan numero voidaan tunnistaa ja liittää se jo olemassa oleviin tietoihin. Molemmat osapuolet voivat keskustella rauhassa sovelluksessa, vaikka samalla hoitaisi muitakin asioita,” Korpaeus koostaa.

Visman hyperautomaatioalusta mahdollistaa asiakasprosessien automatisoinnin koko asiakaspalvelumatkalta. Alustaan integroitu WhatsApp ei siis ole sidottu pelkästään asiakaspalveluun, vaan yrityksillä on mahdollisuus palvella asiakkaita asiakaspolun eri vaiheissa aina relevanteilla ja personoiduilla sisällöillä. ”Pystymme rakentamaan WhatsAppiin itsepalveluvalikkoja, joissa asiakas tunnistetaan ja jonka kautta asiakas voi saada kaipaamaansa tietoa sekä tukea yritykseltä. Asiakkaan ei tarvitse mennä yrityksen sivuille etsimään vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, referenssejä, toimipisteiden sijainteja vaan kaikki on saatavilla kätevästi WhatsAppista,” Korpaeus kertoo.

Ratkaisu, joka sopii juuri sinun yrityksellesi

Yhteinen tavoitteemme Twoday AI Worksin kanssa on tarjota jokaiselle suomalaiselle yritykselle mahdollisuus hyötyä WhatsAppista. Onnistuminen on vahvasti riippuvainen paikallistuntemuksesta sekä -ymmärryksestä, jonka vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että Twoday AI Worksilla ja meillä LINKillä on vahva suomalainen presenssi. Näin varmistamme, että ratkaisumme vastaa suomalaisten yritysten tarpeisiin ja noudattaa asianmukaisia tietoturvasäädöksiä.

”Kun yhdistämme Twoday AI Worksin modernin teknologian sekä vuosien kokemuksen monikanavaisessa asiakasdialogin kehittämisestä LINK Mobilityn kykyyn varmistaa se, että asiakkaillamme on käytössään ajankohtainen ymmärrys kanavan tarjoamista mahdollisuuksista sekä parhaista käytännöistä, unohtamatta huippuunsa hiottua toimitusketjua, voimme olettaa, että WhatsAppin käyttö tulee räjähtämään Suomessa tulevien vuosien aikana" tiivistää Salonen.

Kannustamme suomalaisia yrityksiä lähtemään rohkeasti mukaan mullistamaan viestintää ja tekemään siitä entistä asiakaslähtöisempää. Voit olla varma, että sinulla on Suomen asiantuntevimmat tiimit tukenasi.