Published on 2020-03-12

Oplysninger om LINK Mobility og COVID-19

I overensstemmelse med WHO og de lokale myndigheder på de markeder, hvor vi opererer, har LINK Mobility truffet interne foranstaltninger for at beskytte vores arbejdsstyrke og bidrage til at reducere den øgede spredning af coronaviruset samt hjælpe med at beskytte de mennesker, der er mest sårbare over for virussen. På baggrund af disse foranstaltninger sikrer vi dig, at forretningskontinuitet og daglig drift er vores højeste prioritet.

Vi har oprettet en intern taskforce, som overvåger situationen dag for dag. Vores lokale ledelse er blevet bemyndiget til at vurdere den løbende risiko og reagere i overensstemmelse med anvisninger og anbefalinger fra de lokale myndigheder. Nedenfor finder du generelle oplysninger om LINK Mobilitys aktuelle interne situation med hensyn til vores tjenester og aktiviteter:

Q&A

1. Hvordan håndterer LINK Mobility situationen med COVID-19?

Vores tilgang er baseret på den aktuelle situation og er designet til at beskytte vores medarbejderes og deres familiers sundhed og sikkerhed, samtidig med at vi sikrer forretningskontinuitet og vores evne til at betjene vores kunder.

2. Hvordan vil LINK Mobility informere kunder og leverandører, hvis den nuværende situation skulle ændre sig?

Hvis situationen ændrer sig, vil du blive kontaktet af dit lokale kontorteam eller allerede eksisterende notifikations-/informationssystemer.

3. Vil den nuværende COVID-19-situation påvirke min konto og mine aktiviteter hos LINK Mobility?

Som den nuværende situation er, nej. LINK Mobility har vedtaget en tilgang, der er udformet med henblik på at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed og sikre forretningskontinuitet som vores højeste prioritet. Hvis situationen ændrer sig, vil du blive kontaktet af dit kontoteam.

4. Vil jeg stadig have den samme adgang til alle supportsystemer for tjenesterne hos LINK Mobility?

Ja, vi kører i øjeblikket en normal drift.

DRIFT AF PLATFORME OG TJENESTER

Link Mobility har i øjeblikket normal drift på vores platforme med 24 timers bemanding og løbende overvågning af transaktioner og kapacitet. Vi har sikret en god rotation af det tekniske personale, så vi til enhver tid har de nødvendige ressourcer og ekspertise til rådighed.

  • LINK Mobility betjener alle kritiske systemer fra en fjernplacering. Dette er allerede blevet gennemført som følge af lokale bestemmelser under Covid-19

  • Systemerne drives og overvåges fra flere lande.

  • Vi har mere end 10 uafhængige platforme i fuld skala, som kan håndtere trafikken, hvis en eller flere platforme rammes af ressourcemangel i forbindelse med en pandemi, men en pandemi

  • Vi har en tæt dialog med vores underleverandører.

  • Systemerne testes løbende (kapacitet, indtrængning, sikkerhed).

MEDARBEJDERE

I overensstemmelse med WHO og de lokale myndigheder på de markeder, vi opererer på, har LINK Mobility gennemført en række interne foranstaltninger for at sikre den daglige drift og bidrage til at reducere spredningen af coronavirus.

Ved at gennemføre disse foranstaltninger forsikrer vi vores kunder og leverandører om, at forretningskontinuitet og den daglige drift er vores højeste prioritet.

Vi har oprettet et internt kriseteam, som overvåger situationen dagligt. Ledelsen på vores lokale markeder har fået mandat til at vurdere den løbende risiko og handle i overensstemmelse med instruktioner og anbefalinger fra de lokale myndigheder.

I overensstemmelse med anbefalingerne fra de lokale myndigheder har LINK Mobility gennemført følgende foranstaltninger som:

  • Indførte en politik for hjemmekontor for alle medarbejdere med virkning fra torsdag den 12.03.2020. Ordningen vil være i overensstemmelse med anbefalingerne fra de lokale myndigheder.

  • Ud over at indføre hjemmekontorordninger for alle medarbejdere har LINK Mobility også gennemført foranstaltninger som f.eks. fuld stop for forretningsrejser, sociale arrangementer/seminarer og fysiske møder. Interne kommunikationsværktøjer til kommunikation og intern interaktion sikrer normal drift og gennemførelse af arbejdsdagen.

  • Der er gennemført ekstra foranstaltninger til rengøring af vores kontorer.

  • Undgå offentlig transport i myldretiden, og store menneskemængder.

LINK Mobility overvåger nøje udviklingen af situationen og gennemgår løbende nye foranstaltninger for at forebygge smitte. Eventuelle smittetilfælde i organisationen rapporteres på daglige statusmøder, og LINK Mobility håndterer dette i overensstemmelse med folkesundhedsinstituttets anbefalinger om hjemmekarantæne og hjemmeisolering.


LINK Mobility er Europas førende leverandør inden for mobilkommunikation med speciale i Messaging, Marketing Automation, SMS Gateway, digitale tjenester og intelligent brug af data. LINK er noteret på Oslo Børs, se vores Investor Relations her.