Personvern

EU har besluttet å endre personvernregelverket ved å innføre General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder fra 25. mai 2018.

LINK Mobility gleder oss over de endringene som GDPR innebærer og anerkjenner vårt ansvar som behandler av persondata. Det har topp prioritet for oss å holde personopplysninger trygge, samt å overholde gjeldende regler for telefoni og data i de landene vi jobber i.

Databehandleravtale

Last ned databehandleravtale i PDF Last ned DBA

Personvernerklæring

Last ned PDF Last ned pdf

Ofte stilte spørsmål om GDPR

Har dere et personvernombud (DPO)?

Svar: Ja, LINK Group har et personvernombud registrert av Datatilsynet.

Har LINK databehandlingsavtaler (DBA) med alle underleverandører?

Svar: LINK er igang med å signere DBA med alle underleverandører som brukes av LINK. En liste over underleverandører vil være tilgjengelig for LINK-kunder via våre websider.

Har det blitt gjort tiltak for å opprette innebygd personvern (Privacy by Design)?

Svar: LINK har en informasjonssikkerhetspolicy som dekker innebygd personvern.

Er dere i stand til å gi ut personopplysninger som en datafil (Excel, Csv, XML, etc.)?

Svar: Ja, vi kan levere en datafil med personopplysninger ved forespørsel fra behandlingsansvarlig  (når LINK er databehandler) eller på forespørsel fra den registrerte (når LINK er behandlingsansvarlig).

Hva er formålet med behandlingen av persondata?

Svar: LINK som databehandler: Formål og juridisk grunnlag for behandling skal defineres av LINKs kunde (behandlingsansvarlig) eller av gjeldende lov.

Svar: LINK som behandlingsansvarlig: Formål og juridisk grunnlag er avhengig av produkt og er definert i kundeavtalen , LINKs personvernerklæring og i ansattavtaler.

Har LINK Mobility rutiner for å håndtere et potensielt brudd på personvernet?

Svar: Alle rutiner vedrørende håndtering av personopplysninger – inkludert et evt. «brudd» – dekkes av vårt styringssystem.

Deler LINK Mobility persondata med tredjepart?

Svar: LINK kan utlevere persondata til tredjepartsleverandører og nettutleiere som utfører tjenester for LINK, for å kunne levere tjenestene. Disse tredjepartsleverandørene vil kun bruke persondata til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for LINK. Forholdet til slike tredjepartsleverandører reguleres i en databehandleravtale. Utlevering av persondata til offentlige organer kan forekomme i den grad det følger av lov og gjeldende regelverk.

Hva er lagringstiden for personlige data?

Svar: LINK som databehandler: Lagringstiden er definert av LINKs kunde eller ved gjeldende lov.

Svar: LINK som behandleransvarlig: Lagringstid er avhengig av produkt og er definert i kundeavtalen. Den registrerte kan når som helst trekke sine samtykker, samt utøve sin rett til å bli slettet.

Hvordan sikres personopplysniger?

Svar: Kun autorisert personell innenfor LINK har tilgang til persondata. Behandlingsansvarlig vil bli autorisert for å administrere sine egne data. Nettverk er beskyttet av brannmurer og alle data krypteres ved overføring.

Er all persondata lagret i EU?

Svar: Ja. Avhengig av produktet lagres data enten i lokaler kontrollert av LINK eller i anerkjente sky-tjenester innenfor EU.

Go to top