Bærekraft i 2022: Hva betyr dette for LINK?

author
Edee Carey2022-05-24

Bedriftens samfunnsansvar er avgjørende for langsiktig suksess. Som en ledende global Communications Platform as a Service (CPaaS)-aktør med virksomhet i 19 land, er vi følsomme for ulike kulturer og verdier, sammen med å overholde lokale lover og forskrifter. Vi erkjenner at vi har ansvar som går på tvers av politiske og geografiske grenser.

I vår forretningsdrift er vi forpliktet til å opptre ansvarlig, ikke bare i måten vi engasjerer oss i med kundene våre, men også i å støtte våre ansatte, administrere vår innvirkning på miljøet og bidra til lokalsamfunnene vi jobber i.

Et videre skritt på vår bærekraftsreise

For å styrke vår innsats og bedre utnytte ressursene og evnene våre til å bidra positivt til globale utfordringer, har LINK en utpekt bærekraftsspesialist, Karishma Wanvari, i vårt globale team. I denne rollen vil Climate Action stå i sentrum, siden dette var initiativet som ble stemt frem som en av våre viktigste interessenter av våre ansatte i 2021.

Karishma Wanvari LINK Mobility Sustainability

Karishma Wanvari, Sustainability Specialist, LINK Mobility Group

Vår forpliktelse til UNGC

sustainability LINK Mobility UNGC

I fjor bekreftet LINK sin forpliktelse til å integrere de ti prinsippene i FNs Global Compact i sine operasjoner ved å undertegne. I tråd med FNs Global Compact, er LINK forpliktet til kontinuerlig fremgang innen de fire fokusområdene: Anti-korrupsjon, menneskerettigheter, miljø og arbeidskraft.

Sustainability SDGs LINK Mobility

Våre ansatte: Nøkkelen til endring

Hos LINK erkjenner vi at mennesker er vår største ressurs. Våre ansatte blir utfordret og styrket til å vokse sammen med selskapet. Vi fremmer en kultur for fortreffelighet, personlig vekst, mangfold og inkludering som tiltrekker og beholder en arbeidsstyrke av høy kvalitet.

Vår medarbeiderfokuserte tilnærming fremmer samarbeid, innovasjon, delt kunnskap og like muligheter for alle. Vi oppnår dette ved å søke å skape et arbeidsmiljø som setter pris på mangfold og gir fordeler som støtter ansatte og deres familier.

Vår bærekraftsstyring

Hos LINK ligger bærekraftsstyringen i et bedriftsteam bestående av senior bedriftsledere fra hele selskapet.

Gruppens mandat er å:

  • Gi tilsyn med alle bedriftens bærekraftsaktiviteter og problemstillinger.

  • Overvåke og oppmuntre til overholdelse av retningslinjer og reguleringer på selskapsnivå.

  • Videreutvikle bedriftens ressurser for å lette integrering av bærekraft

  • Gi råd om utviklingen av våre bærekraftsløsningsstrategier

  • Overvåke vårt engasjement i eksterne og interne tiltak

We know that sustainability plays a key role in achieving long-term success as LINK continues as a leading CPaaS company. Our responsibility is both to stakeholders and to the customers our teams actively engage with. By working together, we can create meaningful industry change while driving our bottom line.” - Thomas Berge, Interim CEO at LINK Mobility Group

Vår tilnærming: People, Planet, Profit

LINK forstår at bærekraft fortsetter å utvikle seg og modnes. Vi er forpliktet til å opprettholde en åpen dialog med våre kunder, aksjonærer, ansatte, bransjegrupper og andre relevante parter når vi søker å møte deres forventninger og holde fast ved våre verdier som en samvittighetsfull global aktør innen CPaaS.