author
Theodor Nørgaard2023-06-29

Hvorfor er SMS SenderID avgjørende for din kommunikasjon?

SMS SenderID er et avgjørende aspekt når det gjelder å drive forretninger via SMS. En SMS SenderID er i hovedsak den alfanumeriske eller numeriske koden som identifiserer avsenderen av SMS-meldingen. Denne koden vises i begynnelsen av SMS-meldingen og forteller mottakeren hvem som sender meldingen. I denne artikkelen vil vi diskutere betydningen av SMS SenderID for bedrifter og hvorfor det er avgjørende for din kommunikasjon.

Hva betyr SMS SenderID?

SMS SenderID er ekstremt viktig gitt det store volumet av SMS-meldinger som forbrukere mottar hver dag. For å skille mellom legitime meldinger og spam, er det viktig å ha en måte å identifisere avsenderen av en melding på. Det hjelper ikke bare mottakeren av SMS-meldingen til å forstå hvem meldingen er fra, men bidrar også til å etablere tillit til avsenderen.

For bedrifter kan SMS SenderID ses på som en måte å oppnå troverdighet og samtidig gi kontekst. Når en bedrift sender en SMS til en kunde eller en forbruker, hjelper en SMS SenderID mottakeren med å identifisere meldingen og avsenderen umiddelbart. Det hjelper også mottakeren med å identifisere formålet med meldingen. På denne måten kan det føre det til et bedre engasjement mellom de to partene.

Bruken av SMS SenderID hjelper også bedrifter med å bekjempe spam. Når bedrifter sender SMS-meldinger, må de kunne skille seg fra spammere. Useriøse SMS-meldinger er utbredt, og med en SenderID er bedrifter bedre rustet til å unngå å bli stemplet som spammere.

Typer SMS SenderID

Når det gjelder SMS SenderID, finnes det to typer:

  • Alfanumerisk SMS SenderID: En alfanumerisk SenderID kan bestå av både alfabeter(bokstaver) og tall. Denne typen SMS SenderID er kjent for sin fleksibilitet da den lar bedrifter tilpasse avsendernavnet basert på firmanavnet deres og deretter skape en mer personlig merkeidentitet.

  • Numerisk SMS SenderID: Numerisk(tall) SMS SenderID består kun av numre. Denne typen ID brukes vanligvis av selskaper som foretrekker å ikke avsløre merkenavnet sitt eller foretrekker å bruke telefonnummeret som avsender. Dette er også den vanligste avsender-typen dersom det skal være mulighet for toveiskommunikasjon.

Valg av riktig SMS SenderID

Å velge riktig SMS SenderID er avgjørende for bedrifter, da det vil påvirke effektiviteten til SMS-strategien deres. Det er flere faktorer å vurdere før du velger en SMS SenderID:

  • Firmanavn: En SMS SenderID må samsvare med firmanavnet. Det gir kundene en følelse av gjenkjennelighet og sikrer at de enkelt kan identifisere budskapet.

  • Regler og lover: Bedrifter bør sørge for at den valgte SMS SenderID samsvarer med lovene og forskriftene i den delen av verden der de opererer. I noen land er det restriksjoner på bruk av SMS SenderID.

  • Innhold i SMS-meldingen: Bedrifter bør vurdere innholdet i meldingen før de velger en SMS SenderID. Hvis SMS-meldingen er salgsfremmende, anbefales det å velge en alfanumerisk avsender-ID for å tilpasse og merke SMS-meldingen. Hvis meldingen derimot er en transaksjon, er en numerisk SMS SenderID tilstrekkelig.

Fordeler med å bruke SMS SenderID for bedrifter

Det er mange fordeler for bedrifter ved å bruke SMS SenderID:

  • Økt merkevaregjenkjenning: Med SMS SenderID kan bedrifter bruke navnet sitt i sine SMS-meldinger og dermed øke gjenkjennelsen.

  • Legitimitet: SMS SenderID bidrar til å etablere legitimitet og troverdighet, og øker dermed sannsynligheten for at kundene vil stole på SMS-meldingen og handle på den.

  • Personalisering: Ved å bruke alfanumerisk SMS SenderID kan bedrifter tilpasse meldinger og tilby en mer tilpasset opplevelse for kundene.

  • Høyere engasjement: Effektiv bruk av SMS SenderID kan føre til høyere engasjement fra kundene. Siden kunder enkelt kan identifisere avsenderen av SMS-meldingen, er det mer sannsynlig at de åpner og engasjerer seg i meldingen, noe som sannsynligvis er formålet med SMS-meldingen!

SMS SenderID er et vesentlig element i SMS-kommunikasjon for bedrifter. Det gir bedrifter legitimitet og troverdighet og er med på å skape tillit blant mottakerne. Ved å velge riktig SMS SenderID kan bedrifter tilpasse SMS-meldingene sine og øke gjenkjennelsen. Med den riktige kombinasjonen av SMS SenderID og innhold, kan bedrifter se et høyere nivå av engasjement hos mottakerne.

SenderID Protection

De aller fleste systemer for kommunikasjon med SMS gir avsender lov til å velge SenderID selv. Les mer om hvordan du kan beskytte din avsenderID med bruk av LINK SenderID Protection som gjør at dine mottakere kan være trygge på at SMS fra din bedrift faktisk kommer fra deg.

Med LINK SenderID Protection kan du beskytte dine merkevarer i form av avsendernavn som for eksempel «LINK» og nummer som «02722» i mobilnettet. Tjenesten er et samarbeid med operatørene Telenor og Telia og gjør at dine kunder kan være trygge på at SMS fra din bedrift faktisk kommer fra deg.

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi hjelpe deg med både råd og tips rundt valg av avsenderID, eller vi kan SenderID Protection!