Published on 2021-11-03

LINK Mobility Interim Report Q3 - 2021

LINK Mobility (LINK) melder om en sterk omsetningsvekst på 37 % til 1.112 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Det inkludert oppkjøpte enheter. Organisk inntektsvekst i lokal valuta var 16 % og i tråd med vekstmålene på mellomlang sikt. Brutto resultat økte med 57 % til 325 millioner kroner, og marginen økte til 29 % fra 25 % i samme periode i fjor, noe som gjenspeiler akkrediterende bidrag fra kjøpte enheter. Justert EBITDA vokste 72 % til 152 millioner kroner med margin på 13,7 %. LINK gjentar sin langsiktige fremtidsrettede uttalelse til 2024 og spesifiserer dens vekstforventning på mellomlang sikt i området 14-17 %.

LINK opplever økt etterspørsel etter CPaaS-løsninger og kjører på sin go-to-market (GTM) strategi, som inkluderer utrulling av self-sign-up (SSU) plattformer og en ytterligere utvidelse av partnernettverket. Oppkjøpet av Message Broadcast i USA er starten på oppkjøp utenfor Europa og en sunk cost for videre M&A i USA. Etter utgangen av kvartalet vant Message Broadcast en annen ny materialkontrakt med et stort amerikansk forsyningsselskap som har mer enn 4 millioner kunder, noe som ytterligere styrker sin posisjon i den vertikale.

Globale meldingsinntekter økte organisk i lokal valuta med 47 %, positiv innvirkning på vekstratene på de samlede inntektene. For Enterprise-segmentet kom alle markeder tilbake etter nedstengninger pålagt av myndighetene, med unntak av i Frankrike der detaljhandelen holdt seg under normale nivåer.

Rekordhøyt bruttoresultat på 325 millioner kroner. Organisk bruttofortjenestevekst i lokal valuta var 7 %, noe som gjenspeiler den største andelen av globale meldinger med lavere margin. Den organiske bruttofortjenesten i Enterprise-segmentet ble stabil i tredje kvartal 21, sammenlignet med samme periode i fjor. Rapportert justert EBITDA nådde rekordhøye 152 millioner kroner og den justerte EBITDA-marginen bedret seg 2,8 prosentpoeng til 13,7 % YoY. Organisk justert EBITDA falt noe på grunn av OPEX-investeringer som reflekterer den nåværende utrullingen av GTM-initiativer og kommersialisering av nye CPaaS-løsninger i markedet.

LINK ble rangert som en etablert leder i Juniper Researchs nye CPaaS Competitor Leaderboard i Q3. Juniper Research fremhever tydelig LINK’s ledende posisjon i bransjen.

«Vi er svært glade for å kunne melde om sterk vekst og høyere marginer i kvartalet. Forbedret aktivitet i de fleste markeder og det nye fotfestet i USA støtter både organisk vekst og gir ytterligere M&A-muligheter» sier Guillaume Van Gaver, administrerende direktør i LINK.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:
Tom Rogn, VP Investor Relations
+47 94 85 56 59
tom.rogn@linkmobility.com