Published on 2020-12-12

LINK Mobility notert på Oslo Børs

Hello, Oslo Stock Exchange!

Nettoinntektene fra den nye børsnoteringen og emisjonen på 2,5 milliarder kroner vil bli brukt til å styrke LINKs balanse, finansiere fremtidige oppkjøp, investere i FoU og produktutvikling, samt nedbetale kortsiktig gjeld. Det ble utsendt aksjer for hele 7 milliarder kroner, hovedsakelig med syv sterke investorer.

For å holde deg oppdatert om LINK Mobility på Oslo Børs, sjekk ut siden Investor Relations.

Dette er et viktig skritt i riktig retning når vi ønsker å bli en global leder i CPaaS-bransjen. Se videoen nedenfor for å se hvordan vi feiret den spesielle dagen!