Published on 2021-08-10

LINK Mobility slutter seg til CEO Commitment ved å signere Diversity, Equity, and Inclusion Pledge sammen med 40 andre organisasjoner

LINK Mobility har tatt et offentlig standpunkt ved å signere CEO Commitment's Diversity, Equity, and Inclusion Pledge, og sluttet seg til 40 andre organisasjoner som representerer 25 bransjer og over 18 000 arbeidere.

The CEO Commitment er et felles initiativ fra MAK og ODA, to organisasjoner med det felles oppdraget å øke mangfoldet i arbeidsstyrken. MAK bruker systemendring for å forbedre og fremme mangfold og inkludering for nordiske virksomheter. ODA er en ideell nettverksorganisasjon for kvinner i teknologi med mer enn 10 000 medlemmer og 50 strategiske partnere som tror på kraften i mangfold og støtter oppdraget om å nå 40 % kvinnelig representasjon i teknologiroller innen 2025.

CEO's forpliktelse og løfte Diversity, Equity, and Inclusion Pledge samler nøkkelledere, beslutningstakere og personligheter fra virksomheter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen og er villige til å ta et standpunkt for å prioritere det på et strategisk nivå. Økt mangfold og inkludering i næringslivet krever løsninger både innad i og på tvers av organisasjoner, så konsernet skal legge til rette for tilgang til nødvendig kunnskap og verktøy og bygge arenaer for å dele kunnskap på tvers av organisasjoner.

Mangfold på arbeidsplassen er å forstå, akseptere og verdsette forskjeller mellom mennesker, inkludert de av forskjellige raser, etnisitet, kjønn, alder, religioner, funksjonshemminger og seksuelle orienteringer, og de med forskjeller i utdanning, personligheter, ferdigheter, erfaringer og kunnskapsbaser.

LINK Mobility er forpliktet til å bygge og levere en solid strategi for mangfold og inkludering for å tiltrekke og beholde topptalenter, levere bedre sammen og drive innovative resultater. The Pledge fokuserer på målsetting, strukturerte tilnærminger til mangfold og inkludering, og rollemodellering, som er avgjørende for å bygge en kultur for inkludering.

Lin Ackema, Chief People & Strategy Officer, og Christine Feehan, internkommunikasjons- og HR-spesialist, er LINKs signeringsrepresentanter for løftet.

Hos LINK ser vi på mangfold, rettferdighet og inkludering som leverer for innovasjon, utvikling og lønnsomhet. Vi tror at de beste ideene kommer fra team bestående av ulike bakgrunner og måter å tenke på, og vi beveger oss fra bare aksept til full inkludering slik at våre ansatte kan møte opp for å jobbe som seg selv.

LINK Mobility vil bare trives i fremtiden hvis vi fortsetter å forsterke at det aller beste talentet for vår organisasjon og vår virksomhet er mennesker med holdning og evne til å gjøre sine kolleger, seg selv og kundene bedre hver eneste dag, uavhengig av fysisk utseende, arvelige egenskaper eller personlig tro, sier Lin Ackema om hvorfor CEO Commitment er så viktig. «Like muligheter bør gis til alle, men det er det dessverre ikke. Hvis vi ønsker å være en del av endringen vi ønsker å se – og det gjør jeg – så må vi alle anstrenge oss mer for å komme dit. Det krever dedikasjon og fokus, så det er oppmuntrende å bli med i en likesinnet gruppe ledere som jobber mot dette i sine respektive selskaper." Som et HR-team hos LINK er vi glade for å delta i dette viktige initiativet for CEO Commitment der vi håper å bidra til DEI-verktøykassen og deling av beste praksis på tvers av organisasjoner. Vi vil også kontinuerlig gjennomgå og revidere våre interne strategier rundt talenterverv og organisasjonskultur for å forbedre medarbeideropplevelsen vår.