Published on 2021-02-11

Slik håndterer vi COVID-19

Ved å ta hensyn til disse tiltakene, kan vi forsikre deg om at vår forretningskontinuitet og daglig drift er topp prioritet.

Vi har etablert en intern arbeidsstyrke som overvåker situasjonen på en daglig basis. Vår lokale ledelse har fått fullmakt til å evaluere den pågående risikoen og reagere i henhold til instruksjoner og anbefalinger fra lokale myndigheter. Nedenfor finner du generell informasjon om LINK Mobilitys nåværende interne situasjon med hensyn til våre tjenester og drift:

Hvordan håndterer LINK Mobility situasjonen med COVID-19?

Vår uttalelse er basert på den nåværende situasjonen og er designet for å beskytte helse og sikkerhet for våre medarbeidere og deres familier, samtidig som vi sikrer vår daglig drift og vår evne til å betjene våre kunder.

Les vår uttalelse i forbindelse med COVID-19 her.

Hvordan vil LINK Mobility informere kunder og leverandører om dagens situasjon vil endre seg?

Hvis situasjonen endrer seg, vil du bli kontaktet av ditt lokale kundesenter eller allerede eksisterende varslings- / informasjonssystemer.

Vil den nåværende COVID-19-situasjonen påvirke min konto og aktiviteter hos LINK Mobility?

Slik dagens situasjon er, nei. LINK Mobility har iverksatt tiltak for å beskytte helsen og sikkerhet for våre ansatte og sikrer at vår daglige drift forsetter som normalt, som er vår topp prioritet. Hvis situasjonen endrer seg, vil du bli kontaktet av ditt lokale kundesenter.

Vil jeg fortsatt ha samme tilgang til alle støttesystemer for tjenestene på LINK Mobility?

Ja, vi driver for tiden en normal virksomhet. For eventuelle andre henvendelser, ta kontakt med ditt lokale LINK-kontor: www.linkmobility.no/vare-kontorer

Hvilke retningslinjer har LINK Mobility hvis det ikke lenger er mulig å utføre planlagte aktiviteter på grunn av COVID-19?

Kontakt lokalt kontor eller kontaktperson for å bekrefte de lokale retningslinjene i forbindelse med dette:www.linkmobility.no/vare-kontorer

Drift av platformer og tjenester

Vi har i dag normal drift på våre plattformer med 24 timers bemanning og kontinuerlig overvåkning av transaksjoner og kapasitet. Vi har i tillegg egne beredskapstiltak for blant annet å sikre god rotasjon av de ansatte, slik at vi til enhver tid har nødvendige ressurser og kompetanse på plass.

  • LINK Mobility har omfattende muligheter til å betjene alle kritiske systemer fra fjernlokasjon, og dette er allerede implementert som et resultat av lokale forskrifter under Covid-19

  • Systemene driftes og overvåkes fra flere land. LINK har mer enn 10 uavhengige plattformer i fullskala, som kan håndtere trafikk hvis en eller flere plattformer blir berørt på grunn av ressurser berørt av pandemi

  • Vi holder tett kontakt med våre underleverandører for å sikre at løsninger og drift i nettverket opprettholdes

  • Systemene er testet jevnlig for høy kapasitet.

Ansatte

Vi har etablert et internt kriseteam, som overvåker situasjonen på daglig basis. Ledelsen i vår lokale markeder har fått mandat til å evaluere den løpende risiko, og handle i henhold til instruksjoner og anbefalinger fra lokale myndigheter.

I henhold til de lokale myndigheters anbefalinger, har LINK Mobility iverksatt følgende tiltak som:

  • Innført retningslinje om hjemmekontor for alle ansatte med virkning fra torsdag 12.03.2020. Ordningen vil være gjeldene i samsvar med lokale myndigheters anbefalinger.

  • I tillegg til å innføre hjemmekontorordning for alle ansatte, har LINK Mobility også iverksatt tiltak som full stans av forretningsreiser, sosiale arrangementer/seminarer og fysiske møter. Interne samhandlingsverktøy for kommunikasjon, og intern samhandling sikrer normal drift og gjennomføring av arbeidsdagen.

  • Iverksatt ekstra tiltak for renhold av våre kontorer

  • Unngå offentlig transport i rushtiden, og folkemengder på mer enn 5 personer.

LINK Mobility følger nøye utviklingen av situasjonen og vurderer kontinuerlig nye tiltak for å forebygge smitte. Eventuelle smittetilfeller i organisasjonen meldes inn i daglige statusmøter, og LINK Mobility håndterer dette i henhold til folkehelseinstituttet sine anbefalinger om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Generelle råd:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Når du reiser:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice