CPaaS 101: Ord fra vores CEO

Skrevet af Guillaume Van Gaver, CEO, LINK Mobility Group

author
LINK Mobility2021-09-22

CPaaS 101: Nedbrydning af kompleksiteten

CPaaS lyder måske kompliceret, men det behøver det ikke at være. Ved at inddrage en erfaren og global CPaaS leverandør kan orkestreringen af Omnichannel strategier nemt administreres, da virksomhederne har fuld kontrol over deres kundeinteraktioner og kommunikerer på den kanal, som kunderne vælger. Med denne ændring i tankerne vil prisrammen for CPaaS være en god indikator for, hvordan CPaaS vil gavne samfundet som helhed.

Inden for de næste to år er jeg overbevist om, at CPaaS udbydere som LINK vil se konkurrencedygtige prismuligheder på markedet. CPaaS vil fortsat modnes med nye anvendelsesmuligheder og muligheder for virksomheder, hvilket vil føre til øget værdi for markedet.

International Data Corporation forudser, at det globale CPaaS-marked vil nå op på over 17 milliarder dollars i 2023 med en sammensat vækstrate på 39 %1. Kundernes betalingsvilje (WTP) vil stige i takt med, at den værdi, der leveres til virksomhederne, øges, f.eks. med:

  • Øgede valgmuligheder og kompleksitet i forbindelse med orkestreringen af en omnichannel-strategi

  • Der opstår hele tiden nye kundeanvendelsestilfælde, som driver markedet.

  • At have kundepleje og kundeengagement på de kanaler, som kunderne vælger, bliver ikke til at forhandle om for brands.

  • Virksomhederne har brug for en mere bæredygtig kommunikationsportefølje og en konkurrencefordel.

I takt med at virksomhederne erkender værdien for deres organisation af digital transformation og af at have den vindende Omnichannel strategi med indførelse af AI.

Vejen fremad: Fra skiftende markeder til mentaliteter

Efterhånden som markedet bevæger sig fra A2P-beskeder til et CPaaS-miljø, vil der ske et utroligt skift i den værdi, som vi kan tilføre vores kunder til deres forretning. Nye kanaler som RCS og WhatsApp vil give os mulighed for at løse nye forretningstilfælde og for vores vedkommende tilbyde nye forretningsmodeller baseret på værdi snarere end volumen. Det er gode nyheder for LINK og vores konkurrenter, da salg af volumen automatisk fører til commoditization og konkurrence baseret på pris. Selv om dette kan virke fordelagtigt for kunderne, betyder det også, at innovationen er lav, og at værdien overses på bekostning af omkostningerne.

Innovation på vores område sammenlignes nogle gange med at gå fra sort-hvid-tv til farve-tv, men det svarer mere til at gå fra stereoradio til internettet. Det er det, der gør det nye kapitel af CPaaS så spændende. Når vi kan se, hvordan forbrugerne interagerer med de budskaber, de modtager, og når nye måder at interagere på bliver mulige, ændrer verden sig dramatisk. Forretningsmodellerne fremover vil være baseret på værdi: konvertering til salg, klikrate, butiksbesøg, kuponbrug, NPS osv. Dette fører til konkurrence på ekspertise og værdi i stedet for kun på pris, og dermed til innovation og gensidig profit i stedet for det nulsumsspil, som vi har spillet indtil nu.

Selv om disse nye forretningsmodeller helt sikkert vil være forbundet med udfordringer, vil de også sætte nye konkurrenceregler: at sætte værdi over pris. Og ved at gøre dette er der enorme vækstmuligheder inden for rækkevidde for både os og vores kunder.