LINK In Action på SHE 2022

LINK MOBILITY at SHE 2022, Europe’s largest social sustainability and equality conference
author
LINK Mobility2022-03-25

I sidste uge var LINK Mobility til stede på SHE 2022, Europas største konference om social bæredygtighed og ligestilling, og leverede også SMS tjenester på vegne af SHE Community for at holde deltagere og oplægsholdere informeret hele vejen igennem. Dette års konference havde til formål at lukke kønskløften og fremme mangfoldighed i erhvervslivet.

"SHE 2022 var en afgørende oplevelse. Den mindede mig om, at mangfoldighed starter med at gøre noget. Vi er nødt til at træffe ubehagelige, udfordrende beslutninger og handle i nutiden for at sikre succes i fremtiden, og vi er nødt til at gøre det med det samme", reflekterede Christine Feehan, direktør for intern kommunikation hos LINK, som deltog og bidrog til en workshop med fokus på definitionskløften i mangfoldighed.

LINK's bæredygtighedsindsats inden for socialt ansvar omfatter fokus på ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed og inklusion i arbejdsstyrken. LINK var en tidlig underskriver af CEO Commitment's Diversity, Equity and Inclusion Pledge og er også et engageret medlem af FN's Global Compact for at træffe foranstaltninger, der fremmer samfundsmæssige mål.

På baggrund af disse værdier har LINK haft et langvarigt samarbejde med SHE, som siden 2015 har samlet brancheledere, forandringsparate og iværksættere i Oslo. Ved at støtte en ligestillingskonference med vores tjenester afspejler vi forpligtelsen til mangfoldighed i vores egen virksomhedskultur såvel som i andres. I alt sendte SHE 26.863.00 beskeder via SMS alene i år.

"For at SHE konferencen kan blive en succes, er kommunikation nøglen", forklarede Heidi Aven, stifter af SHE Community, "Vi har fundet ud af, at SMS er den mest effektive måde at holde vores deltagere opdateret på, lige fra tilmelding til workshops på dagen. LINK Mobility's tjenester løftede vores platform yderligere og var med til at fremme social bæredygtighed, mangfoldighed og inklusion på SHE Conference 2022. Sammen får vi det til at ske!"