Den lille SMS-ordboken

author
Mira2022-10-27

Blir du forvirret av alle ord, uttrykk og forkortelser i SMS-markedsføring? Her har du den lille SMS-ordboken. 

SMS - Short Message Service.

MT eller MT-SMS - Mobile Terminated. Utgående SMS. Meldingen går fra systemet til en mobiltelefon. 

MO eller MO-SMS - Mobile Originated. Innkommende SMS. Meldingen kommer fra en mobiltelefon til systemet. 

DLR / DR / Delivery Report -  En kvittering fra mobiltelefonen hele veien tilbake til Kunde (avsender). DLR forteller om sms er levert til mobilen og når. Om SMS ikke er levert, vil DLR som regel si noe om årsak til dette. 

SMS Gateway - er en webservice som gjør det mulig for bedrifter å sende og motta SMS via deres fagsystemer. Les om vår SMS Gateway her!

Premium SMS - Gjør det mulig å ta betalt via SMS. 

API - Application Programming Interface.

A2P - SMS sendt fra et program til en mobiltelefon. 

Bulk SMS - Vanlig SMS. Send til ubegrenset antall kontakter og grupper.

Mail2SMS - Mail konvertert til SMS. 

OTT -  Over the Top-services. For eksempel, Facebook Messenger, WhatsApp eller Viber. Les mer om OTT her!

RCS - Rich Communication Service. Les mer om RCS her!

SMPP - Short Message Peer-to-Peer. Protokoll mellom to enheter. Du finner SMPP User Guide her!

SSL / TLS - Kryptert kommunikasjonsprotokoll.

Kortnummer – 4 eller 5 sifret nummer brukt til mottak av SMS.

Delt kortnummer – Et kortnummer som er «delt», alle våre kunder kan få tilgang til delte nummer, SMS mottak styres ved bruk av kodeord.

Dedikert kortnummer - Et eget kortnummer hvor alle SMS til det nummeret går til én kunde. Ingen andre kan bruke dette nummeret.

Langnummer – 8 sifret nummer. Brukes på samme måte som dedikert kortnummer, men fungerer også internasjonalt.

Subnummer – En hale med siffer etter et kortnummer. For eksempel har du kortnummer 26199, med subnummer 123456789, som blir 26199123456789 og kan brukes til sending/mottak av SMS (totalt 14 siffer). Dette kan brukes som en ID på SMS.